Welkom
Welkom

Wij zijn eerstejaarsstudenten Toegepaste Psychologie in het Katho-IPSOC te Kortrijk.
In de lessen SOVA (Sociaal-Agogische Vaardigheden) kregen wij een project toegewezen. Op deze site vindt u wat verdere uitleg over dit project, de doelstellingen, en onze bedoeling hiermee. De artikels die terug te vinden zijn op onze wiki houden allemaal verband met het thema van onze opdracht. Hierbij wordt telkens wat meer informatie gegeven door de leerling die het thema/artikel koos en uitwerkte.

Projectopdracht

Wij kregen een project vanuit De Katrol. Dit is een organisatie die studenten in kansarme gezinnen plaatst. Deze studenten helpen ouders en kind hun weg te vinden in onze schoolcultuur. Een prachtig initiatief, maar de Katrol ondervond problemen bij het evalueren van hun diensten. Ons project bestaat erin om een evaluatiesysteem te ontwikkelen voor zowel de ouders als hun kinderen. Dit nieuw systeem, waarbij wij onder andere het taalprobleem bij allochtone gezinnen moeten overbruggen, moet ervoor zorgen dat de Katrol de studenten beter en efficiënter kan evalueren, waarbij ze sociaal wenselijke antwoorden willen vermijden.

Schoolcultuur

Waarom dan schoolcultuur als titel van deze wiki ?
Wanneer we naar de doelstellingen van de Katrol kijken, is het duidelijk dat de schoolcultuur binnenbrengen in buitenlandse gezinnen een belangrijk punt vormt.
Omdat we vooral voor deze doelstelling oog moeten hebben, werd onze wiki hiernaar genoemd. Het is namelijk zeer nuttig om enige achtergrondinformatie omtrent schoolcultuur op te zoeken. Op die manier kunnen we de vragenlijsten goed afstemmen op het thema.

Introductie filmpje van de katrol deel 1

Introductie filmpje van de katrol deel 2