Allochtone Ouderparticipatie

Auteur

"Marie-Anne Godderis is licentiate Communicatiewetenschappen. Zij voltooide haar universitaire opleiding en haar academische initiële lerarenopleiding (UA) in 2006.
Heden is zij wetenschappelijk onderzoekster aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW).
Als lesgever en vrijwilliger is zij actief in het jeugdwerk op lokaal, nationaal en internationaal niveau, met als centrale thema’s speelpleinwerk, jeugdraden, participatie, persoonlijke ontwikkeling en groepsinteractie. Deze paper is een bewerking van haar eindverhandeling voor het behalen van de graad licentiaat in de Communicatiewetenschappen."

Bron: Godderis, M-A. (2007). Allochtone ouderparticipatie in het Vlaamse Onderwijs.(ongepubliceerd) paper. Universiteit Antwerpen, Antwerpen (België).


Structuur artikel

 • Voorblad
 • Voorstelling auteur
 • Inleiding
 • Onderzoeksdesign
  • Multimethode-aanpak
  • Via scholen…
  • … naar de respondenten
 • Onderzoeksbevindingen
  • Interesseniveau
  • Communicatieniveau
  • Aanwezigheidsniveau
  • Participatieniveau
 • Besluit
 • Bibliografie

Synthese artikel

De paper van Marie-Anne Godderis over Allochtone ouderparticipatie in het Vlaamse Onderwijs gaat over hoe en waarom (allochtone) ouders meewerken, meehelpen, participeren in de school van hun kinderen. Ook zoekt ze naar de drempels die ervoor zorgen dat ouders toch niet zouden participeren in het schoolleven van hun kind(eren).

Participatie is niet enkel effectief meehelpen in de school, in het oudercomité stappen, schoolfeestjes organiseren en dergelijk. Er zijn vier niveaus waarop je kan staan als ouder. Zo kan je geïnteresseerd zijn in wat je kind doet op school, hoe het met hem/haar gaat… Kortom het Interesseniveau. Dit is de basis voor de participatiepiramide. Een tweede niveau is Communicatieniveau. Daarin gaan ouders brieven, e-mails lezen die de school hen toestuurt (minst moeite), maar het kan ook zijn dat de ouders en/of school contact opnemen met de school/ouders. Een rapport of agenda ondertekenen wordt ook gezien als een vorm van communicatie. Het Aanwezigheidsniveau houdt in dat de ouders effectief op school aanwezig zijn. Zo is de ouderavond/rapportenafhaling ook een contactmoment. Het vierde en laatste niveau is het effectief Actief participeren in de school en dat houdt dan wel het oudercomité, de schoolfeestjes, opknapwerken… in waar de meeste mensen aan denken als ze denken aan participatie op school.

Om de synthese wat lichter verteerbaar te maken, heeft Marie-Anne gebruik gemaakt van quotes van allerlei mensen die in meer of mindere mate te maken hebben met deze ouderparticipatie. Zo werden de ouders zelf, de directie, allerlei begeleiders… ondervraagd. Uit deze bevragingen werden dan de quotes genomen.


Powerpoint Allochtone Ouderparticipatie in het Vlaamse Onderwijs

Deze powerpoint is gebaseerd op de paper die Marie-Anne Godderis schreef over Allochtone Ouderparticipatie in het Vlaamse Onderwijs.
Het toont de verschillende niveaus waarop ouders kunnen participeren en wat de eventuele drempels zouden kunnen zijn waardoor ouders
niet participeren in het schoolleven van hun kind(eren).

Alvast veel lees- en kijkplezier.

Groetjes,

Yasmine

Powerpoint Allochtone Ouderparticipatie