B
  • Biopsychosociaal = zowel biologische, psychische als sociale aspecten spelen een rol
  • Brede school = Een school die nauw samenwerkt met de jeugdbeweging, de sportclub, de kinderopvang, het theatergezelschap,… uit de buurt.