Bronnenlijst

 • Berg–Eldering, L. van den (1986). Marokkaans familierecht in Nederland. In L. van den Berg–Eldering (Red.), Van gastarbeider tot immigrant; Marokkanen en Turken in Nederland, 1965–1985 (pp. 173–196). Alphen aan den Rijn: Samsom.
 • Davis, S.S. & Davis, D.A. (1989). Adolescence in a Moroccan town. Making social sense. New Brunswick, London: Rutgers University Press.
 • Garbarino, J. (1992). Children and families in the social environment. New York: Walter de Gruyter.
 • Malewska–Peyre, H. (Ed.) (1982). Crise d'identité et deviance chez les jeunes immigrés. Paris: Ministère de la justice, service de coordination de la recherche. C.F.R.E.S. Vaucresson.
 • Watt, N.F., Moorehead–Slaughter, O., Japzon, D.M. & Keller G.G. (1990). Children's adjustment to parental divorce: Self–image, social relations, and school performance. In J. Rolf, A.S. Masten, D. Cicchetti, K.H. Nuechterlein & S. Weintraub (Eds.), Risk and protective factors in the development of psychopathology (pp. 281–303). Cambridge: Cambridge University Press

Allochtone Ouderparticipatie in het Vlaamse Onderwijs
 • Godderis, M-A. (2007). Allochtone ouderparticipatie in het Vlaamse Onderwijs . (ongepubliceerd) paper. Universiteit Antwerpen, Antwerpen (België).
Referenties
 • Hogeboom, B. (1994), Ouders en Schoolsucces: activiteiten om ouders bij het onderwijs te betrekken. (Reeks: Kind in Ontwikkeling), Lisse: Swets & Zeitlinger,136 p.
 • Meulders, M. en Vandenberk, M, (2005), Hebben autochtonen en allochtonen gelijke kansen bij selectieproeven met intelligentietests?, Leuven: KU Leuven, 115 p.
 • Van Gorkum, J. (1980), Werkschrift school – ouders, Nijmegem: Bloemendaal Schooladviesdienst.
 • Verhoeven, J., Devos G., Stassen K. & Warmoes V. (2003a), Ouders over scholen. Antwerpen: Garant, 265 p.
 • Veroeven, J., Devos G., Stassen K. & Warmoes V. (2003b), Ouders op school en/of thuis. Brussel: Afdeling Beleidscoördinatie Onderwijs, 44 p.

Cognitieve vaardigheidstest voor volwassen anderstaligen
Referenties
 • Berg, R.H. van den, & Bleichrodt, N. (2001). Het meten van cognitieve vaardigheden bij allochtone volwassenen. In N. Bleichrodt & J.R. van de Vijver (Eds.), Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests (pp. 119-142). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Buyse, E., Vanhee, T., Magez, W., & Verschueren, K. (2003a). Evaluatieonderzoek Covaar (rapport). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Buyse, E., Vanhee, T., Magez, W., & Verschueren, K. (2003b). Ontwikkeling en evaluatie van de Covaar II (rapport). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Magez, W. (1999). Cognitieve vaardighedentest (Covaar), volwassenen-basisniveau (eerste versie). Brussel: VLOR
 • Skehan, P. (1998). A cognitive approach to language learning. Oxford: University Press.

Communicatie
Referenties

Communicatie tussen ouders en school.

VLOR. (2001). Samenwerking tussen ouders en school. Leuven: Garant.

Referenties

De dynamische driehoek; een samenwerking tussen ouders, kind en school.

Van Mulligen, W. / Gieles, P. / Nieuwenbroek, A. / (2001). De dynamische driehoek: ouders-kind-school. In: Tussen thuis en school: over contextuele leerlingenbegeleiding (pp. 13-24). Leuven: Acco.

Referenties:

 • Fiddelaers-Jaspers, R., Nieuwenbroek, A. (2003). Veelkleurige leerlingbegeleiding.Houten : EPN.
 • Nieuwenbroek, A., Ruigrok, J., (2004). Handboek faalangsttraining. Esch : Quirijn.
 • Koning, A., (1995). In gesprek met de leerling.Houten : Educatieve partners Nederland.
 • Michielsen, M., Van Mulligen, W., Hermkens, L. (1999). Leren over leven in loyaliteit : over contextuele hulpverlening.Leuven : Acco.
 • Boszormenyi-Nagy, I. (2009). Grondbeginselen van de contextuele benadering.Haarlem : De Toorts.
 • Boszormenyi-Nagy, I., Krasner, Barbara R. (1994). Tussen geven en nemen : over contextuele therapie.Haarlem : De Toorts.

Heeft de school een persoonlijkheid?
 • Breye, V.(2006). Heeft de school een persoonlijkheid?Een vergelijkende analyse van de begrippen ethos, schoolklimaat en schoolcultuur. Impuls,36(3),107 – 117. Geraadpleegd op 19 November.
Referenties :
 • Donnelly, C. (2000). In pursuit of schoolethos. British Journal of Educational Studies,48(2), 134-154.
 • Ministerie van de Vlaamse overheid,Departement Onderwijs, Inspectie Basisonderwijs (2000)Schooldoorlichtingen

in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Een informatie- en werkmap voor het schoolteam. Brussel: Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs.

 • Luyten, D.(2009). Opvoedingsondersteunend groepswerk met kwetsbare gezinnen werkt!Sociaal: welzijnsmagazine., jrg.30, nr.4, p.4-7.
 • Rutter, M. (1979). Fifteen thousand hours:Secondary schools and their effects on children.London: Open Books.
 • Standaert, R. (2001). Inspectorates of education in Europe. Leuven: Acco.
 • Stevens, L.M. (2000). Schoolethos. Een basis voor schoolontwikkeling. In J. LETSCHERT(Red.), Op de schouders van de voorgangers (pp. 53-65). Enschede: Stichting Leerplanontwikkeling(SLO).
 • Van der Wilt, A. (2007). Een toekomst zonder armoede begint op school.Sociaal: welzijnsmagazine., jrg.28, nr.10, p.4-7.

Herstelrecht
Referenties

T'huis der gezinnen
 • Meurs, P., Jullian, G., Ferrant, L. (2000). [elektronische versie]. ’t Huis der Gezinnen, De vroege ouder-kindrelatie als terrein voor preventieve ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning in een kansarme Brusselse wijk met een etnisch gemengde populatie. tijdschriftartikel. geraadpleegd op 18 november 2010, op http://www.acco.be/download/nl/.../tkp_2000-jg30-4-_t_huis_der_gezinnen.pdf
Referenties
 • Fraiberg, S., Shapiro, V., Cherniss, E. (1980). Clinical studies in infant mental health: The first year of life. New York: Basic Books.
 • Renders, F.-X. (1991). Le jeu de la demande. Brussel: De Boeck-Wesmael.
 • Ferrant, L. (1998). Psychologische begeleiding van kansarme gezinnen: welke rol speelt de huisarts? Patient Care, 21(11), 1-2.
 • Devisch, R., & Gailly, A. (1985). Dertlesmek. Het delen van mekaars leed: een therapeutische zelfhulpgroep onder Turkse vrouwen. Psychoanalyse, 3, 80-91.
 • Meurs, P. (1998b). Ouderschap als vitale pijler bij de behandeling van kinderen. Illustratie van de opbouw van een therapeutische relatie met een Marokkaans gezin. In P. Meurs, & A. Gailly (Red.), Wortelen in andere aarde. Migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil (pp. 199-216). Leuven/Amersfoort: Acco.
 • Monthaye, M. (1999). Van psycholoog bij de eerste lijn naar psycholoog op de eerste lijn. Tijdschrift Klinische Psychologie, 29(3), 149-153.
 • Mc Loyd, V.C. (1998). Socioeconomic disadvantage and child development. American Psychologist, 53(2), 185-204.
 • Luyckx, K. (1999). Het liefst een gewoon huwelijk. Creatie en conflict in het leven van jonge migrantenvrouwen. Leuven/Amersfoort: Acco.

Kansarmoede
Referenties:

De katrol Gent
Referenties
 • De Katrol. (2006) . Kroniek van het project. Oostende: Markey, J. P.
 • Spiesschaert, F. (2005) . Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Leuven: Acco.
 • Vandenbulcke, M. (2006). De betekenis van ervaringsdeskundigen in de kansarmoede binnen Kind en Gezin. Licentiescriptie Universiteit Gent: Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen.
 • Vzw De Cirkel. (1996) . Uit het huis, uit het hart? Vzw De Cirkel (uitgave in eigen beheer).
 • Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1975) . De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren in hun dagelijks leven
 • Kind en Adolescent, 18 (1997), p. 2-14

https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/corp/common/,DanaInfo=www2.bsl.nl+framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/totalecollectie

Referenties:
 • Bowling, B., Graham, J. & Ross, A. (1994). Self–reported offending among young people in England and Wales. In J. Junger–Tas, G.J. Terlouw & M.W. Klein (Eds.), Delinquent behavior among young people in the western world (pp. 42–64). Amsterdam: Kugler.
 • Eldering, L. (in druk). Mixed messages: Moroccan children in the Netherlands living in two worlds. In H.T. Trueba & Y. Zou (Eds.), Ethnic identity and power: Cultural contexts of political action in school and society . New York: SUNY Press.
 • Knorth, E.J. & Eldering, L. (1996). Immigrant youth in residential care: Some findings and experiences in the Netherlands. In S. Hegstrup (Ed.), Fostering cultural diversity, a challenge for extrafamilial care (pp. 85–95). Copenhagen: Ministry of Social–Affairs.
 • Taboada–Leonetti, I. (1982). Jeunes filles immigrées. In H. Malewska–Peyre (Ed.), Crise d'identité et deviance chez les jeunes immigrés. Paris: Ministère de la justice, service de coordination de la recherche. C.F.R.E.S. Vaucresson.
 • Vries, M. de (1990). Turkse meisjes en jonge vrouwen in Nederland . Tweedelig proefschrift Leiden, bestaande uit: ‘Ogen in je rug: Turkse meisjes en jonge vrouwen in Nederland’, Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom, 1987 en ‘Roddel nader beschouwd’, Leiden: Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen, 1990.

De school en het onderwijs
 • Ansems T. (2004), Doen en meedoen. Aanbevelingen van de Denktank armoedebestrijding om de participatie van kinderen en jongeren uit arme gezinnen te vergroten, Sociale Alliantie, Utrecht.
 • Bollens J. & Vandeputte M. (2007), Studiekosten in het basisonderwijs. Wat het aan ouders kost om schoolgaande kinderen te hebben, HIVA-K.U.Leuven, Leuven.
 • Dewilde C. (2004), Vormen en trajecten van armoede in het Belgische en Britse welvaartsregime. Multidimensionele armoededynamieken bestudeerd vanuit de sociologie van de levensloop (doctoraal proefschrift) Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie-UA, Antwerpen.
 • EU - The Social Protection Committee (2008), Child Poverty and Well Being in the EU. Current status and way forward, European Commission - Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 • Groenez S. (2004), 'Gekregen of verdiend? Ongelijkheid op school: omvang, oorzaken en gevolgen', in D. Mortelmans, M.-Th Casman & R. Doutrelepont (eds.), Elf jaar uit het leven in België. Socio-economische analyses op het Gezinsdemografisch Panel PSBH, Academia Press, Reeks Wetenschap en Maatschappij/Federaal Wetenschapsbeleid, p. 437-462.

Soorten schoolcultuur

Van den Broeck, H. (1996, pp. 159-175). Opvoeden in de klas (Wegwijzer voor Leerkrachten). Tielt: Uitgeverij Lannoo

Referenties
 • Buelens, M., & Devos, G. (1992). Deregulering: Noden en Mogelijkheden voor het Beheer van Onderwijsinstellingen. Gent: De Vlerick School voor Management, Universiteit Gent

Een greep uit de referenties waar het complete boek op gebaseerd is:

 • Boekaerts, M. (1987). Psychologie van de leerling en het leerproces. Nijmegen: Uitgeverij Dekker en van de Vegt
 • Dalin, P. (1989). Organisatieontwikkeling in school en onderwijs. Alphen aan den Rijn: Samsom
 • Heider, J. (1987). De Tao van het leiderschap. Amsterdam: Contact
 • Janssen, H. (1989). Kinderen vragen om duidelijkheid. Meppel, Amsterdam: Uitgeverij Boom
 • Lagerwerf, B. (1987). Een leraar van klasse. Amsterdam/Lisse: Swets en Zeitlinger bv
 • Staessens, K. (1990). De Professionele Cultuur van Basisscholen in Vernieuwing. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven

De thuistaal van allochtone leerlingen
 • Heyerick, L. (2008). De thuistaal van allochtone leerlingen als hefboom voor gelijke onderwijskansen. Ethiek en maatschappij, 11(3), 102-112.
Referenties
 • Blommaert, J. (1992). Methodologische suggesties voor taalonderzoek in de studie van mentaliteiten. Tijdschrift voor sociale wetenschappen, 37(3), 283-293.
 • Blommaert, J., & Van Avermaet, P. (2008). Taal, onderwijs en de samenleving. De kloof tussen beleid en realiteit. Berchem: EPO.
 • Blommaert , J., & Verschueren, J.(1995). Taal en groepsverhoudingen. De pragmatiek van het migrantendebat. Ethiek & maatschappij 40(1), 1-23.
 • Cummins, J. (2000). Language, Power and Pedagogy. Bilingual Children in the Crossfire. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Jaspaert, K. (1986). Statuut en structuur van standaardtalig Vlaanderen. Leuven: Universitaire Pers.
 • Jaspaert, K. (2006). Taal, onderwijs en achterstandsbeschrijving: enkele overwegingen. In S. Sierens, e.a., red., Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving (pp. 139-164). Gent: Academia Press.
 • Jaspaert, K. (1998). Taalonderwijs en kansarmoede. Caleidoscoop : spiegel van eigentijdse begeleiding, 10(2),20-24.
 • Sierens, S. (2005). Gelijke kansen in het onderwijs en het Marshall-Vandenbroucke-plan. Samenleving en politiek : tijdschrift voor een democratisch socialisme, 12(3), 4-13.
 • Sierens, S., & Van Houtte, M. (2006). Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving.Gent: Academia Press.
 • Van Damme, J., e.a., (2001). Succesvol middelbaar onderwijs? Een antwoord van het LOSO-project. Leuven: Acco.
 • Verhaeghe, J.P., & Van Damme, J. (2007). Leerwinst en toegevoegde waarde voor wiskunde, technisch lezen en spelling in het eerste en het tweede leerjaar in het Gents stedelijk onderwijs. Leuven: Steunpunt Studie- en schoolloopbanen.