C
  • Cautions self-description = Mensen die zich op deze wijze voordoen, beschrijven zichzelf op een bescheiden manier.
  • Chain of events = keten van gebeurtenissen
  • Coalitie= verbond van twee of meer partijen of mogendheden tegen een bestrijdende partijen
  • Concentratieschool = School met een opvallend hoog percentage vreemde leerlingen.
  • Conformeren = het eigen maken van normen en gedragingen van een groep
  • Constellatie= stand van zaken
  • Coöperatief leren = Bij coöperatief leren draait het om interactie en samenwerking tussen leerkracht en kinderen en vooral tussen kinderen onderling. (wordt ook wel eens ‘samenwerkend leren’ genoemd)
  • Copingstrategieën=coping= De manier waarop iemand omgaat met problemen en gebeurtenissen, alsmede omgaat met hevige gedachten of gevoelens. Zo kan iemand een actieve of passieve copingstijl hebben. Mensen met een actieve copingstijl hebben over het algemeen minder last van stress en beschikken over een betere geestelijke gezondheid.
  • Correleren = samenhang