Cognitieve Vaardighedentest Voor Volwassen Anderstaligen

Door Lander Vermeiren

Netherlands-journal-of-psyc.gif?1245406881

Dit is een artikel over het onderzoek van de ontwikkeling van een cognitieve vaardigheidstest voor volwassen anderstaligen.
Na een korte synthese, wordt de tekst geplaatst in een context.
Verder nog wat meer informatie over de auteur en de structuur die het artikel volgt.
De powerpoint is een verwerking van de synthese en volgt de structuur van het artikel.

Synthese

Men evalueert in het artikel aan de hand van 262 respondenten de kwaliteit van de Covaar II.
Dit is een cognitieve-vaardigheidstest, gemaakt voor valwassen anderstaligen. Deze test wordt als hulpmiddel gebruikt bij het bepalen van een onderwijstraject dat geschikt is voor die volwassen andersaligen.
De Covaar II bestaat uit 24 items, verdeeld onder 3 subtests:

  • verbale analogieën
  • figuratieve reeksen
  • analogieën met symbolen

Er zijn 2 parallelversies gemaakt, en de items staan in twee aan twee door elkaar (Omnibusvorm)
De test peilt naar inductief redeneren, dit deel van intelligentie wordt het minst beïnvloed door verschil in leerervaring.
Andere aanpassingen aan de doelgroep waren:

  • een oefenfase vooraf
  • non-verbale instructies

Resultaten tonen dat de test een relatief grote spreiding had, voldoende betrouwbaar is (inzake interne consistentie), verder was er ook een goede begrips- en criteriumvaliditeit.
Enkele discussiepunten waren dat er geen parallelbetrouwbaarheid gemeten is, dat er hertesting nodig is en dat er meer onderzoek moet gedaan worden naar hertesting en naar het verband in scoreverschillen en verschillende nationaliteiten.

Het instrument is vooral geschikt voor afname bij lager opgeleide volwassen anderstaligen.

Context

Het artikel komt oorspronkelijk uit het Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 60 (2005), p. 15-25, maar is ook appart terug te vinden op het internet.

Het tijdschrift brengt recente ontwikkelingen in de psychologie voor psychologen, mensen uit het vakgebied of geïnteresseerden. Het Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie wil fungeren als permanent forum van discussie en kennisoverdracht voor betrokkenen.

Het tijdschrift biedt:

  • Overzichtsartikelen en theoretische beschouwingen die informatief én van belang zijn voor een zich algemeen oriënterende psycholoog;
  • Bijdragen over theoretisch of praktisch relevante resultaten van psychologisch onderzoek, variërend van experiment tot gevalsbeschrijving;
  • Themanummers over een onderwerp dat voor de psychologie van algemeen belang is.

Structuur

Het artikel volgt de structuur van een normaal wetenschappelijk onderzoek, dit bestaat uit volgende onderdelen:

• Inleiding
• Methode
• Resultaten
• Discussie
• Literatuur
• Bijlagen

Powerpoint

Cognitieve vaardigheidstest voor volwassen anderstaligen