Communicatie Tussen Ouders En School

Inleiding
Mijn artikel beschrijft de samenwerking tussen ouders en school. Ik koos hiervoor twee hoofdstukken uit een boek waarvan ik vond dat ze verband hadden met ons project. In de hoofdstukken wordt namelijk besproken hoe de ouders kunnen helpen om de schoolcultuur beter te ondersteunen. Hiervoor zijn bepaalde algemene aspecten van belang (deel 1), en hiervan bestaan verschillende vormen tot samenwerken (deel 2), deze zijn weergegeven in tabellen. Wanneer de ouder het kind een goede discipline meebrengt van thuis zal dit ten goede komen voor de ontwikkeling van het kind. Dus het is vooral belangrijk dat de ouder zichzelf ook met de school verbonden voelt, en nieuwe activiteiten zal voorstellen, of vroegere activiteiten zal ondersteunen.

Hoofdstuk 1 uit het gekozen boek

Samenvatting

Powerpoint

Bronnen

Hoofdstuk 2 uit het gekozen boek (extra informatie)

Vormen van samenwerking tussen ouders en school
1. informatie-uitwisseling

niveau
Individueel niveau * Dagelijkse informele ontmoetingen * Rapport, agenda, heen - en weerschriftjes * Formele oudercontacten * Beschikbaarheid van de leerkracht voor ouders voor informele contacten * Bespreking individueel handelingsplan * Organisatie van individuele contactavonden * Informatieoverdracht aan ouders over en betrokkenheid van ouders bij extra begeleiding ten aanzien van kind
Klasniveau * Informatieavonden m.b.t. allerhande aspecten van klassering: leermethoden, afspraken rond huiswerk,…
Schoolniveau * Informatieavonden over schoolwerkplan en pedagogisch project school * Praatroepen over allerhande thema’s zoals huiswerkbegeleiding, werking van school, overgang naar volgen jaar,… * Onthaaldagen kleuters * Opendeurdag * Schoolfeest * Schoolkrant * Formele participatieorganen * Vergaderingen van ouderverenigingen * Vormende of ontspannende ouderbijeenkomst, praatgroep
centraal niveau * Tijdschrift ‘klasse voor ouders’ * Tijdschriften van ouderverenigingen * Vormende ouderbijeenkomsten, ouderpraatgroepen georganiseerd door overkoepelend ouderverenigingswerk

2. ondersteuning van de klas- en schoolwerking via thuismilieu

Niveau
Individueel niveau * Voorbereiden crea-activiteiten * Activiteiten thuis ter voorbereiding van schoolloopbaan : voorlezen, vertellen, uitstappen, … * Voorzien in een geschikte ruimte en de nodige tijd om huiswerk te maken
Klasniveau * Voorbereiden crea-activiteiten * Kinderen mogelijkheid geven om deel te nemen aan activiteiten van school
Schoolniveau * Bespreken van schoolreglement en andere leefregels op school

3. ondersteuning van onderwijsleeractiviteiten

Niveau
Klasniveau * Leesouder, zwemouder, spelouder, enz… * Vervoer bij klasuitstappen * Begeleiden crea-activiteiten * Begeleiden ICT-activiteiten
Schoolniveau * Begeleiden bij organisatie crea-activiteiten * Begeleiden organisatie ICT-activiteiten * Organisatie computerklas * Administratieve taken * Vervoer bij leeruitstappen * Onderhouden schooltuin * Onderhoud schoolgebouwen