D
  • Decaan = voorzitter van een universitaire faculteit
  • Decretaal = pauselijk besluit
  • Deviant gedrag= afwijkend gedrag
  • Dillman-Methode = een systeem van maatregelen om de response op schriftelijke enquêtes via de post zo groot mogelijk te maken.
  • Disfunctie = verstoring van de normale werking van een orgaan of lichaamsdeel
  • Dissertatie = een proefschrift
  • Drempelverlagend = bevorderlijk voor de begrijpelijkheid of toegankelijkheid van iets: we verwachten dat door deze drempelverlagende maatregelen meer personen onze cursus willen volgen '