De Katrol
bannerkatrol.jpg

Inleiding 1
De Katrol = Integraal preventief ontwikkelingsproject, studie - en opvoedingsondersteuning aan huis.
doelstellingen:
Via studie - en opvoedingsondersteuning aan huis van het kind uit de eerste graad lager onderwijs, krijgt het schoolgebeuren een plaats binnen het kwetsbare gezin. Het project streeft dan ook volgende drie doelstellingen na.

  • Kansarme kinderen kansrijker maken.
  • Het activeren van de zelfredzaamheid bij de ouders.
  • Toekomstige hulp - en dienstverleners de kans bieden om met kwetsbare gezinnen in contact te komen.

Eerste doelstelling
kansarme kinderen kansrijker maken
Marie-Christine Opdenakker (KUL) wijst ons op de belangrijke functie van de ouders t.a.v. het studiegebeuren bij hun kinderen. Het is volgens haar niet alleen belangrijk om intelligent te zijn, ook het gezin en vooral de onderwijsgerichtheid van de ouders speelt daarbij een belangrijke rol. Er worden betere schoolprestaties geleverd wanneer de ouders betrokkenheid vertonen naar de school toe en een positieve houding aannemen t.a.v. het onderwijs.

Tweede doelstelling
de zelfredzaamheid van de ouders verhogen
Vanuit onze 'preventieve invalshoek' willen wij niet alleen de kinderen maar ook de ouders bij het studiegebeuren betrekken.
Aan welke criteria dient een preventieproject nu precies te beantwoorden?
Uit een recent onderzoek werd het concept wenselijke preventie uitgewerkt en dit vanuit 5 dimensies:

  • radicaliteit : staat voor het zo vroeg mogelijk interveniëren.
  • offensiviteit : verwijst naar het uitbreiden van de handelingsmogelijkheden van de doelgroep.
  • integraliteit : verwijst naar de aandacht voor de context van de doelgroep.
  • participatie : verwijst naar de noodzakelijke betrokkenheid van de doelgroep. Bij de probleemformulering en -aanpak die wordt uitgewerkt.
  • democratisch karakter : verwijst naar het feit dat niemand mag worden uit-gesloten van het voordeel dat de preventieve acties met zich meebrengen.

Derde doelstelling
toekomstige leerkrachten en hulpverleners de kans bieden om zicht te krijgen op gezinnen die in armoede leven
Het is van belang dat de leerkrachten en hulpverleners een zicht krijgen op deze gezinnen en rekening kunnen houden met wat er allemaal gebeurt in een kansarm gezin.

Contact
Katrol Kortrijk
Voorstraat 53
056/53.21.51

1 333 woorden