De Katrol Gent

Hallo

Mijn verslag en powerpoint gaan over De Katrol Gent, naar aanleiding van onze opdracht voor De Katrol Kortrijk.
Veel plezier!

Celine

Synthese

In dit artikel gaat het over ‘De Katrol’. Meer specifiek deze te Gent.
In het artikel worden de doelstellingen, methode, proces, figuren en resultaten besproken.
De Katrol is een organisatie die de schoolcultuur meer wil inbrengen in kansarme gezinnen. Het grootste deel van die gezinnen zijn allochtonen, wat een eerste probleem opbrengt: het taalprobleem.
Een ander probleem is de tijd. De Katrol werkt namelijk met studenten die naast hun studies ook nog meedoen aan de Katrol. Elke week komen ze 2 uur bij het gezin thuis, maar ook buiten die 2 uur moeten ze er tijd aan besteden.
Tussen het gezin en de student zit er nog de ankerfiguur. Die leidt alles een beetje in goede banen en neemt na elke periode, van 3 maand, een evaluatie van zowel de ouders als de kinderen af.
Vanzelfsprekend is de ankerfiguur zeer belangrijk in het proces.

Context

Het artikel is eigenlijk een casus over De Katrol Gent.
De casus werd geschreven door een studente van de universiteit van Gent aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en is te vinden op hun site http://biblio.ugent.be.

Auteurs

De casus werd geschreven door Mieke Putteman, studente Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de universiteit van Gent en werd herlezen door professor Ann Buysse.

Structuur

Het artikel heeft de structuur van een wetenschappelijk onderzoek.
Het heeft
- een dankwoord
- een inleiding
- een methode
- een conclusie

Powerpoint

De Katrol