De School En Het Onderwijs

Door: Daphné Vermeulen.

Synthese.

Mijn artikel gaat over de school en het onderwijs. Hierin worden conclusies getrokken vanuit wetenschappelijke onderzoeken die eerder zijn gebeurd. Ook geeft men verklaringen waarom kinderen die afkomstig zijn uit een gezin dat te kampen heeft met kansarmoede minder kans hebben op slagen in het onderwijs dan kinderen die afkomstig zijn uit welgestelde gezinnen. Men bespreekt ook de oorzaken hiervan: de thuiscultuur, de kosten van het onderwijs, andere omgevingsfactoren,….
Men toont dit alles aan via wetenschappelijke cijfers en verwijzingen naar onderzoeken.

Context.

Dit artikel is een hoofdstuk afkomstig uit een syntheseverslag. Het komt uit van de Interuniversitaire Groep Onderzoek en Armoede vzw ( IGOA ).

Auteurs.

Deze synthese werd geschreven door: Katrien Steenssens, Luisa Maria Aguilar, Barbara Demeyer en Piet Fontaine.
Het werd geschreven in opdracht van minister van Pensioenen, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, Christian Dupont. In het artikel zelf wordt niet verwezen naar de auteurs.

Katrien Steenssens:

Katrien Steenssens vult de functie senior onderzoeker in. Zij doet dit aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Zij heeft reeds meegewerkt aan verschillende werken, zoals 'Evaluatie van het pilootproject 'ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting bij de federale overheid' (2010), 'W²: Werk- en Welzijnstrajecten op maat' (2008),….

Barbara Demeyer:
Zij werkte onder andere mee aan 'Leven (z)onder leefloon. Deel 1. Onderbescherming onderzocht' (2007) en 'Conceptnota empowerment en activering in armoedesituaties' (2009).

Structuur van het artikel.

Het artikel is logisch en duidelijk opgedeeld. Je vindt alles duidelijk terug en krijgt een goede tekstindeling.
Het artikel bestaat uit verschillende tussentitels.

HOOFDSTUK 2
DE SCHOOL EN HET ONDERWIJS

Inleiding
1. De schoolloopbaan: vaststellingen
1.1. Sociale ongelijkheid in het onderwijs
1.2. Onderwijsongelijkheden en armoede
1.3. Betekenis, beleving en gevolgen van moeilijkheden op of met school

2. Achterstellingsfactoren op vlak van ongelijke kansen
2.1. De thuiscultuur en de educatieve bagage van de ouders
2.2. Andere omgevingsfactoren
2.3. De kosten van het onderwijs

Samenvatting

Powerpoint