De Thuistaal Van Allochtone Leerlingen Als Hefboom Voor Geli

Synthese

In het artikel ‘De thuistaal van allochtone leerlingen als hefboom voor gelijke onderwijskansen’, geschreven door Luc Heyerick, wordt de vraag onderzocht of een andere omgang met de thuistaal van anderstalige leerlingen een opportuniteit zou kunnen bieden in het creëren van meer gelijke onderwijskansen. Hiervoor werden krachtlijnen neergeschreven van een project ‘thuistaal op school’ dat vanaf september 2008 in vier Gentse scholen werd uitgevoerd.
Een eerste krachtlijn is het verhogen van de kleuterparticipatie. Vervolgens is een goede kennis van het Nederlands noodzakelijk wat men omschrijft als talensensibilisering. Daarbovenop is er sprake van onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC) voor Turkse leerlingen. Een vierde krachtlijn is de ontwikkeling van interactief taalonderwijs. Ook de tijd doorgebracht met Nederlands wordt in rekening gebracht. Als laatste item heeft men het over die ouders die ook Nederlands dienen te leren. Uit evaluatie van het project kunnen we besluiten dat de gangbare aanpak, namelijk een zo uitgebreid mogelijk taalbad Nederlands gecombineerd met een bannen van het gebruik van de moedertaal voor sommige migrantengroepen niet succesvol is.

Samenvatting

Auteur

Luc Heyerick is dr. in de psychologie en departementshoofd van Onderwijs en Opvoeding van de stad Gent. Vanuit de Pedagogische Begeleidingsdienst was hij mede-initiatiefnemer van de Gentse freinetscholen die de voorbije 25 jaar ontstaan zijn. Hij is nu nog actief in de Vlaamse en bestuurslid van de Nederlandse freinetbeweging.

Structuur

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst ?
De structuur is duidelijk, er zijn namelijk verschillende tussentitels.

b. Wat zijn de tussentitels ?
1. Mogelijke verklaringen voor verschillen in schoolsucces
2. Voortbouwen op de thuistaal om Nederlands te leren
3. Krachtlijnen van het Gents thuistaalproject
3.1 Verhogen van kleuterparticipatie
3.2 Talensensibilisering
3.3 Onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC) voor Turkse leerlingen
3.4 Ontwikkeling van interactief taalonderwijs
3.5 De tijd doorgebracht met Nederlands
3.6 Ook ouders leren Nederlands
4. Grondige evaluatie van de resultaten van het project

c. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst ?
De literatuurlijst bevindt zich achteraan het artikel. Deze verwijzingen starten met de achternamen van de auteurs.
Er is slechts 1X een voetnoot als verwijzing gebruikt. Deze is kleiner gedrukt dan de overige tekst in het artikel.
Vervolgens zijn er ook verwijzingen in de tekst zelf. Deze verwijzingen bevatten de familienaam van de auteur en staan tussen haakjes.

d.Wat valt je verder nog op inzake structuur ?
De inleiding vermeldt de krachtlijnen van een project ‘thuistaal op school’. De krachtlijnen worden duidelijk in kleinere ondertiteltjes vermeldt.

Powerpoint

De thuistaal van allochtone leerlingen als hefboom voor gelijke onderwijskansen