Dynamische Driehoek

De dynamische driehoek; een samenwerking tussen ouders, kind en school.

Van Mulligen, W. / Gieles, P. / Nieuwenbroek, A. / (2001). De dynamische driehoek: ouders-kind-school. In: Tussen thuis en school: over contextuele leerlingenbegeleiding (pp. 13-24). Leuven: Acco.

Synthese

Het artikel behandelt het feit dat ouders en school moeten samenwerken bij het opvoeden en begeleiden van kinderen, waarin ieder een eigen verantwoordelijk heeft. De onderlinge relaties worden voorgesteld in een driehoeksverhouding (ouders - kind - school), waarbij ook aandacht besteed wordt aan de problemen die zich kunnen voordoen binnen die relaties en welke gevolgen dit kan hebben op het gedrag en de schoolprestaties van het kind. Men gaat in het artikel, dat tevens het eerste hoofdstuk uit het boek is, vooral dieper in op de problematiek die kan ontstaan binnen de driehoeksverhouding. Dit wordt geïllustreerd door enkele voorbeelden uit de realiteit. Men gaat nog niet in op oplossingen die kunnen geboden worden om de verschillende problematieken aan te pakken. Dit komt aan bod in het verdere verloop van het boek.

Context van het artikel

Het artikel is terug te vinden in een informatief boek die bedoeld is voor iedereen die zich in een situatie bevindt waarin hij/zij een schoolgaand kind begeleidt. Dit kan zowel gaan van opvoeder, leerkracht, directeur als ouder. De auteurs van het boek bevinden zich allen in het werkveld, waardoor men echt uit ervaring schrijft. Daarnaast zijn ook heel wat verduidelijkende voorbeelden in het boek verwerkt.

Over de auteurs

Het boek, dus ook het artikel werd door samenwerking van Van Mulligen, W., Gieles, P., en Nieuwenbroek, A. tot stand gebracht. In het artikel zelf wordt echter geen informatie gegeven over deze auteurs.

Algemene informatie over de auteurs.

Wim Van Mulligen is opleider en staflid bij het trainings- en opleidingsinstituut ‘Leren over Leven, Leerschool voor Contextuele Hulpverlening’. Hij is klinisch en gezondheidspsycholoog en psychotherapeut, en volgde zijn opleiding contextuele therapie bij prof. Boszormenyi-Nagy in Philadelphia en bij Ammy van Heusden in Amsterdam. Hij was gedurende negentien jaar docent gezinsbehandeling en ontwikkelingspsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast heeft hij een zelfstandige praktijk voor therapie, supervisie en teambegeleiding.

Piet Gieles was leraar geschiedenis en leerlingenbegeleider in een scholengemeenschap havo-vwo. Daarna was hij tot 1993 verbonden aan de KPC Groep in ’s-Hertogenbosch, voornamelijk als coördinator van de projectgroep leerlingenbegeleiding en als adviseur en trainer van leraren op het gebied van leerlingbegeleiding.

Ard Nieuwenbroek is trainer/adviseur bij Ortho Consult te Esch. Hij is orthopedagoog en sociaal pedagoog. Hij volgde de opleiding ‘contextuele hulpverlening’ bij ‘Leren over Leven’. Ook heeft hij een zelfstandige praktijk voor therapie en supervisie.

Wat hebben de auteurs nog geschreven?

Van Muligen, W. / Michielsen, M. / Hermkens, L. / (2005). Leren over leven in loyaliteit. Leuven: Acco.
Niewenbroek, A. / Gieles, P. / Van Muligen, W./ (2003). Contextueel leidinggeven in het onderwijs. Leuven: Acco.
Nieuwenbroek, A. / Ruigrok, J./ (2004). Handboek faalangsttraining. Esch: Quirijn.

Structuur van het artikel

De tekst kent een duidelijke, logische structuur. Het artikel is onderverdeeld in verschillende aspecten die het onderwerp behandelen. Daarnaast verwijzen duidelijke illustraties naar de inhoud van de tekst.

Tussentitels :

- De dynamische driehoek.
- Ieders eigen context.
- De verbanden binnen de driehoek.
- Balans en dynamiek.
- Drijfveren en dimensies.
- Feiten.
- Psyche.
- Interactie.
- Er is meer aan de hand…
- Een vierde dimensie.
- Loyaliteitsbanden.

Een meer gedetailleerde samenvatting van het artikel vind je HIER.