E
  • Eerstelijnszorg = Eerstelijnszorg is zorg dichtbij huis. Het is het eerste aanspreekpunt voor mensen die zorg nodig hebben. Zorgverleners in de eerstelijnszorg zijn bijvoorbeeld de huisarts, apotheek, fysiotherapeut en tandarts.
  • Egalitaire gezinstype = gelijkheid nastrevend, gericht op gelijke behandeling enz. Tussen man en vrouw ontstaat een meer egalitaire relatie Hoewel man en vrouw een ongelijke positie in de huishouding hebben, beslissen zij samen over belangrijke zaken en zij geven hun kinderen meer zeggenschap over hun eigen zaken en toekomst.
  • Eigenwaarde = Gevoel van hetgeen men waard is.
  • Excessief= bovenmatig, buitensporig, overdreven
  • Existentiële relatie= bestaande realiteit
  • Expliciet= uitdrukkelijk (tegengestelde: impliciet)
  • Extended family= uitgebreide familie