Eindwerken

Allochtone Ouderparticipatie in het Vlaamse Onderwijs

 • Wille, M. (2009). De Taalstraat: De spreek- en luistervaardigheid bij anderstalige (autochtone) kleuters verhogen door hoeken taliger te maken. Onuitgegeven verhandeling, KATHO Tielt, PHO (België).
 • Dauchy, V. (2009). Abrapalabra - Vreemdetalensensibilisering. Onuitgegeven verhandeling, KATHO Tielt, PHO (België).

Cognitieve vaardighedentest voor volwassen anderstaligen

 • D'hondt, S., (2006). NT2 als (re)integratiemiddel : een gids voor volwassenen die Nederlands willen leren : een specifieke cursus voor ex-gedetineerden en voor anderstalige ouders met een kind in het Nederlandstalig onderwijs. (ongepubliceerd) eindwerk, S.l. : EHSAL Campus Nieuwland, studiegebied onderwijs (Nederland)
 • Lauwers, R., (1994). NT2 voor volwassen migranten. (ongepubliceerd) eindwerk, Genk: Bisschoppelijke Normaalschool (België)

Communicatie

 • Declercq, M., (2006). De preventieve spijbelaanpak op school met aandacht voor communicatie tussen alle betrokken partijen. (ongepubliceerd) eindwerk.Kortrijk: Ipsoc. (België)
 • Martin, F., (2008). Communicatietraining.(ongepubliceerd) eindwerk. Kortrijk:Ipsoc. (België)
 • Houwe, S., (2007). Jongeren met een verstandelijke beperking en autisme in de Lovie: met de ComVoor op zoek naar ondersteunende communicatiemiddelen. (ongepubliceerd) eindwerk Kortrijk: Ipsoc.(België)
 • Devos,L., (2005). Communicatie is meer dan spreken alleen.(ongepubliceerd) eindwerk Kortrijk: Ipsoc (België)

Communicatie tussen ouders en school

 • Debleu, J. (2010). Diversiteit: betrokkenheid en welbevinden. (Ongepubliceerd) Eindwerk Bachelor Lager Onderwijs. KATHO PHO, Tielt (België).
 • Verdonck, A. (2009). Bachelorproef Brede School - Kleuters in/en de samenleving. (Ongepubliceerd) Eindwerk Bachelor Kleuteronderwijs. KATHO PHO, Tielt (België).

De dynamische driehoek

 • Ameye, S. (2007). Help! Hoe kan ik leren leren?: leerlingen en leerkrachten van de Spanjeschool ondersteunen in hun proces van leren leren.Eindwerk TP/GP/AIP, KATHO IPSOC, Kortrijk.
 • Deman, E. (2006). ’Leren leren’: ondersteunend werken vanuit het CLB.Eindwerk M.A./MW, KATHO, IPSOC, Kortrijk.

Heeft de school een persoonlijkheid?

 • Wille, M. (2009). De Taalstraat: De spreek- en luistervaardigheid bij anderstalige (autochtone) kleuters verhogen door hoeken taliger te maken. Eindwerk Bachelor Kleuteronderwijs. Onuitgegeven, Katho Tielt, PHO.
 • Pollet, J. (2009). Breed sporen in onderwijs - Intergenerationeel leren. Eindwerken Bachelor Lager Onderwijs. Onuitgegeven, Katho Tielt, PHO.

Herstelrecht

 • Dekeyzer, E. (2005). Sanctie, heropvoeding of herstel?: over de alternatieve maatregel bekeken vanuit het standpunt van de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank te Kortrijk i.s.m. het Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding van Zuid-West-Vlaanderen. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor Maatschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk(België).
 • Dewispelaere, L. (2008). Mogelijke drempels bij een aanbod herstelbemiddeling: onderzoek naar de voor- en nadelen van een hoog- en een laagdrempelige werkwijze. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor Maatschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk(België).

't Huis der Gezinnen

 • Degrande, R., (2000). “Meer kleur op school kan!” werken aan een schoolcultuur. (ongepubliceerd) eindwerk. Ipsoc, Kortrijk (België)
 • Ligneel, I. (2007). Onderwijs als één van de sleutels tot integratie: stimuleren van gelijke kansen voor onthaalklasleerlingen bij de doorstroming naar het regulier onderwijs. (ongepubliceerd) eindwerk. Ipsoc, Kortrijk (België)
 • Cottyn, K. (1993). "Elle est encore un petit bébé": moeilijkheden met een kind uit een migrantengezin: achterstand of regressie?. (ongepubliceerd) eindwerk. Ipsoc, Kortrijk (België)

Kansarmoede

 • Desmet, K. (2009). Verhalen en thuistalen - Bondgenoten voor het vergroten van welbevinden en betrokkenheid. Onuitgegeven verhandeling, KATHO Tielt, PHO.
 • Lerminez, J. (2009). Talensensibilisering in de dorpsschool. Onuitgegeven verhandeling, KATHO Tielt, PHO.
 • Neiring, B. (2009). Breed sporen in onderwijs: cultuureducatie. Onuitgegeven verhandeling, KATHO Tielt, PHO.

De Katrol Gent

 • Bruwier, D., (2010). De Katrol : een meerwaarde voor gezinnen met een beperking ? : Een praktijkervaring ter verduidelijking. (ongepubliceerd) eindwerk. Kortrijk: Ipsoc (België)
 • Vandenbussche, J., Vanhulle, S., (2010). De Katrol : evaluatie van gesprekken met Torhoutse scholen en gezinnen. (ongepubliceerd) eindwerk. Kortrijk: Ipsoc (België)

Marginalisering bij allochtone jongeren

 • Braekelare, J., Van Parijs, J. (2003). Marokkaanse kleuters in de kleuterklas Een cultuur om beter te leren kennen.eindwerk.EHSAL Campus Nieuwland
 • Saeys, E. (2010). Hangjongeren in en rond de stationsomgeving: een integrale en geintegreerde aanpak. Onuitgegeven verhandeling.Katho: IPSOC .

De school en het onderwijs

 • Vandamme, P. (2009) Hoe zien leerlingen van het gewoon onderwijs personen met een beperking?. Onuitgegeven verhandeling, KATHO, PHO.
 • Herman, N. (2009). De taalstraat. Onuitgegeven verhandeling, KATHO Tielt, PHO.

Soorten Schoolcultuur

 • De Sadeleer, R. (2008). Inclusie in het basisonderwijs. (ongepubliceerd) eindwerk. EHSAL Campus Nieuwland, studiegebied Onderwijs, Brussel (België).
 • Huygen, J. (2010). Bachelorproef: opvoeden en school. (ongepubliceerd) eindwerk (bachelorproef). KHLim Departement Lerarenopleiding (BASO), Diepenbeek (België).
 • Laemers, M. (1999). Schoolkeuzevrijheid: veranderingen in betekenis en reikwijdte. (ongepubliceerd) eindwerk. Erasmus universiteit Rotterdam, Rotterdam (Nederland).
 • Peters, C. (1997). De professionaliteit van schoolleiders: een taakspecifieke benadering. (ongepubliceerd) eindwerk. Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen (België).
 • Derous, E. (1995). Stress en schoolleiderschap: een exploratie van het schoolleider-werkstressmodel. (ongepubliceerd) eindwerk. KUL. Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. Departement psychologie, Leuven (België).

De thuistaal van allochtone leerlingen als hefboom voor gelijke onderwijskansen.

 • Bruwier, D. (2010). De Katrol : een meerwaarde voor gezinnen met een beperking ? : Een praktijkervaring ter verduidelijking. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het Sociaal Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk (België).
 • Dedeurwaerder, S. (2002). Opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen vanuit de werking van een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor Matschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk(België).
 • Degrande, R. (2000). Meer kleur op school kan: werken aan schoolcultuur. (Ongepubliceerd) eindwerk. KATHO IPSOC, Kortrijk (België).
 • De Keyser, Eveline. (2005). Kansarmoede in het lager onderwijs: ontwikkeling van een vormingsmodel voor leerkrachten. (Ongepubliceerd)eindwerk Bachelor Sociaal Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk( België).
 • Ligneel, I. (2007). Onderwijs als één van de sleutels tot integratie: stimuleren van gelijke kansen voor onthaalklasleerling en bij de doorstroming naar het regulier onderwijs. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor Maatschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk(België).

Vroegtijdig schoolverlaten

 • Vandueren, T. (2005). Onderwijs in noordwest Ghana: analyse van enkele redenen van vroegtijdig schoolverlaten. Eindwerk faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen K.U.Leuven.
 • Wauters, M. (1981). Wat heb je vandaag geleerd op school? Ervaringen rond het vroegtijdig schoolverlaten. Eindwerk Centrale hogeschool voor christelijke arbeiders.