Excel Statistieken

Allochtone Ouderparticipatie in het Vlaamse Onderwijs

Grafieken Allochtone Ouderparticipatie


Cognitieve-vaardighedentest voor volwassen anderstaligen

Grafieken cognitieve-vaardighedentest


Communicatie tussen ouders en school

Statistieken


Communicatie

Grafieken


De dynamische driehoek

Grafieken


Heeft de school een persoonlijkheid?

Grafieken


Herstelrecht

Grafieken Herstelrecht


't Huis der Gezinnen

Grafieken - Statistieken


Kansarmoede

Grafieken Kansarmoede


De Katrol Gent

Grafieken - Statistieken


Marginalisering van allochtone jongeren

Grafieken - Statistieken


De school en het onderwijs

Grafieken


Soorten Schoolcultuur

Grafieken - Statistieken


De thuistaal van allochtone leerlingen als hefboom voor gelijke onderwijskansen

Grafieken Thuistaal van allochtone leerlingen


Vroegtijdig schoolverlaten

Statistieken vroegtijdig schoolverlaten