F
  • Faciliteren = makkelijk maken
  • Famille paternelle= heeft de vader weliswaar de rol van (autoritair) gezinshoofd op zich genomen, maar behoudt de moeder een ondergeschikte positie, ook al is zij niet langer onderworpen aan haar schoonmoeder. Kinderen in deze gezinnen hebben doorgaans een nauwe en warme band met hun moeder, die tevens als intermediair in de contacten met hun vader fungeer
  • Fantast= persoon met sterke fantasie
  • Fantasmatisch/imaginair= zuiver denkbeeldig, niet voorstelbaar, slechts in de verbeelding bestaande
  • Formele participatieorganen = betrokkene organen die op een zakelijke manier in contact staan met het schoolgebeuren.
  • Fundamentele attributiefout = eigen succes is het gevolg van eigen inspanning, eigen falen komt door de omstandigheden.