G
  • Generatiearmen = Mensen waarbij een aantal communicatieve, sociale en praktische vaardigheden ontbreken die nodig zijn om in onze samenleving aanvaard te worden en ‘normaal’ te functioneren.