Handboeken

Allochtone Ouderparticipatie in het Vlaamse Onderwijs

 • Markey, J.-P. (2009). Van kansarm naar kansrijk? Studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kinderen uit kwetsbare gezinnen. Garant.
 • van den Brand, A. (2010) Gesprekscommunicatie: handboek voor leerkrachten in het primair onderwijs. Coutinho.
 • Eldering, L. (2006) Cultuur en opvoeding: interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief. Lemniscaat.
 • De Mets, J. (2005) Samen school maken: allochtone ouders op school Brussel: Koning Boudewijnstichting.
 • Cornelis, E., Perneel, J., Lin Pang, C. (2001) Opvoedingsondersteuning en allochtone ouders: een selectie van projecten en materialen voor opvoedingsondersteuning en allochtonen Brussel: steunpunt allochtone meisjes en vrouwen.

Cognitieve vaardighedentest voor volwassen anderstaligen

 • Werkgroep Volwassenenonderwijs, Steunpunt NT2, Centrum voor taal en migratie. (2004). Bonte Was : basiscursus Nederlands voor anderstalige volwassenen. Leuven : K.U.Leuven, Centrum voor Taal en Migratie, Steunpunt NT2.
 • Standaert, R. (2008). Globalisering van het onderwijs in de contexten. Leuven: Acco
 • Jacobs, D., Rea, A., Teney, C., Callier, L., Lothaire, S. (2009). De sociale lift blijft steken : de prestaties van allochtone leerlingen in de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. Brussel: Koning Bouwdewijnstichting
 • Vancluysen, K., Van Craen, M., Ackaert, J. (2010). Taalbeheersing en - gebruik van Marokkaanse en Turkse allochtonen. Antwerpen : Consortium Universiteit Antwerpen en Limburgs Universitair Centrum
 • Calluy, R., Fardas, N. (2008). Betrokkenheid van allochtone ouders in een multi-etnische school. Mechelen: Wolters Planteyn

Communicatie

 • Devos, F., Asselman, E., Mast, G., (2007). Over kinderen, cultuur & communicatie. CuultuurNet Vlaanderen.
 • Dingarten, A., Everhardus, J., Van der Horst, C., (2004) Communiceren met ouders. Utrecht, Echo
 • Laporte, J., (2005). De pestjuf : praten met kinderen, hoe doet ze dat?. Leuven Acco.
 • Van Bergh, B., Ackaert, L., De Rycke, L., (2002) Tienertijd : communicatie, opvoeding en welzijn in context : 10- tot 18-jarigen, ouders en leerkrachten bevraagd. Antwerpen: Garant
 • Van den Broek, A., (2007). De school is van ons (werkboek sociale vaardigheden op school). Eenvoudig communiceren, Amsterdam

Communicatie tussen ouders en school

 • Harmsen, J.A.M. (2010). Interculturele communicatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Hoffman, E. (2010). Een inclusieve, systeemtheoretische benadering van interculturele communicatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Kalf, H., De Vries, R. (2010). Communicatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Milner, Robin. (1980). A calculus of Communications Systems. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Van Dam, A., Van Tilburg, C., Steenkist, P., Buisman, M. (2009). Communicatie met leidinggevenden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

De dynamische driehoek

 • Bellaart, H. (2004). Jeugdzorg en allochtone cliënten. In:Handboek jeugdzorg. Bohn Stafleu van Loghum: Houten.
 • Ghysens, L. / Van Braak, J. (2008). De betrokkenheid van Vlaamse ouders bij het onderwijs van hun kind : feit of fictie? Mechelen : Wolters Plantyn.
 • Van den Houte, M./ van Hoey, J. / Declercq, E. (2002). Handboek leerlingenbegeleiding. Deurne : Kluwer.
 • Van Loo, J. (2004). Effectief communiceren met oudersL.Alphen aan de Rijn : Kluwer.
 • Woltjer, G. / Janssens, H. (2010). Hoe ga je om met kinderen op school? : competenties in de praktijk .Groningen : Noordhoff Uitgevers.

Heeft de school een persoonlijkheid?

 • Boves, T. & Van Dijk, M. (2008). Contact maken : communicatieve vaardigheden voor leerkrachten. Assen : Van Gorcum.
 • Nicaise, I. & Desmedt, E. (2008). Gelijke kansen op school : Het kan!: zestien sporen voor praktijk en beleid. Mechelen : Plantyn.
 • Ameye, Y. & Vanspauwen, P. (2000). Huiswerk in de basisschool? : sleutelen aan een huiswerkbeleid. Leuven : Garant.
 • Harm, T. (2009). Huiswerkbegeleiding : een gids voor ouders en begeleiders. Barneveld : Nelissen.
 • Golly, A. & Sprague, J. (2009). Positive behavior support : goed gedrag kun je leren! : doelmatige strategieën voor in de school. Huizen : Pica.

Herstelrecht

 • Vettenburg, N. & Walgrave, L. (2006). Herstelgericht groepsoverleg : nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen. Leuven: LannooCampus.
 • Suggnomè vzm. (2005). Waarom?: slachtoffer-dader bemiddeling in Vlaanderen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 • Weijers, I. (2005). Het herstelgesprek bij jeugdige delinquenten: sleutelteksten uit het internationale debat. Amsterdam: SWP.
 • Frijns, J.M.L.A. & Mooren, J.H.M. (2004). Herstelbemiddeling: een brug tussen slachtoffer en dader: een methode van werken. Utrecht: De Graaff.
 • Eliaerts, C. (2002). Constructief sanctioneren van jeugddelinquenten: een commentaar bij vijf jaar werking van BAS! Brussel: VUBPRESS.

't Huis der Gezinnen

 • De Smet, T. (2009). Ontmoeting met het vreemde: begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Antwerpen: Garant
 • Jacobs, D., Rea, A., Teney, C., Callier, L., Lothaire, S. (2009). De sociale lift blijft steken: de prestatie van allochtone leerlingen in de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. Brussel: Koning Boudewijnstichting
 • Schermer, K. (2008). Interculturele samenwerking en communicatie. Groningen/houten: Wolters-Noordhoff
 • Hirtt, N., Nicaise, I., De Zutter, D. (2007). De school van ongelijkheid. Berchem: EPO
 • Talloen, D. (2007). Zorg voor allochtone ouderen. Mechelen: Kluwer

Kansarmoede

 • L.G. Ferrant and G.G.G. Baaten. (2010). Reizen en ziekte. Bohn Stafleu van Loghum: Houten.
 • Wied Ruijssenaars, Alexander Minnaert and Pol Ghesqui. (2008). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie. Bohn Stafleu van Loghum: Houten.
 • B. van Abshoven, W. van Grootheest and T. Verhoeven. (2008). Assistent en maatschappij. Bohn Stafleu van Loghum: Houten.
 • Wim ter Horst. (2006). Het herstel van het gewone leven. Bohn Stafleu van Loghum: Houten.
 • Klaas Schermer and Peter Quint. (2008). De organisatie als hulpmiddel. Bohn Stafleu van Loghum: Houten.

De Katrol Gent

 • Markey, J-P. (2009) Van kansarm naar kansrijk?: studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kinderen uit kwetsbare gezinnen. Garant Antwerpen.
 • van der Linden, E. (2010) Tweetaligheid.
 • Hoffman, E. (2009) Een inclusieve, systeemtheoretische benadering van interculturele communicatie.
 • Verschueren, K., Koomen, H. (2007) Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Garant Antwerpen
 • de Koningh, H., van de Wouw, F. (2006) Handboek integriteit: ervaringen uit de praktijk en achtergronden. Van Gorcum, Assen.

Marginalisering van allochtone jongeren

 • Levrau, F. (2009) Het janusgezicht van het onderwijs : een literatuurstudie over het onderwijs in een interculturele samenleving. Antwerpen:SGKB.
 • Schermer, K. (2008) Interculturele samenwerking en communicatie Groningen/Houten : Wolters-Noordhoff.
 • Sercu, L., (2007) // Omgaan met multiculturaliteit en religieus pluralisme in het onderwijs// Leuven: Acco
 • Pelleriaux, K., (2006) Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving Academia Press : Gent
 • Jacobs, D., Rea, A., Teney, C., Callier, L., Lothaire, S. (2009). De sociale lift blijft steken : de prestaties van allochtone leerlingen in de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. Brussel: Koning Bouwdewijnstichting

De school en het onderwijs

 • Deklerck, J., Verdonck, E. (2010). De preventiepiramide: preventie van probleemgedrag in het onderwijs. Leuven: Acco. p.231.
 • Denis, J., Van Damme, J. (2010). De leraar: professioneel leren en ontwikkelen. Leuven: Acco. p.99.
 • Pameijer, N., van Beukering, T., de Lange, S., Schulpen, y., Van de Veire, H. (2010). Handelingsgericht werken in de klas: de leerkracht doet ertoe! Leuven: Acco. p.264.
 • van Esch, W., Jacobs, J., Vanmarsenille, H., Struyvelt, H. (2009). Werken aan een positieve sfeer in klas en school: didactische mogelijkheden van kring en forum. Leuven: CEGO (Centrum voor ervaringsgericht onderwijs). p.84.
 • Galenkamp, H. (2009). Krachtige leraren, prachtig onderwijs: naar meer contact en bezieling in de school. Amersfoort: CPS. p.175.

Soorten Schoolcultuur

 • Bouckenooghe, D., Hotton, G., (2006). Directeur basisonderwijs: Welbevinden en Functioneren. Brussel: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 • Elchardus, M., Huyge, E., Kavadias, D., Siongers, J. (2009). Vangoidsenhoven, G. Leraars: Profiel van een Beroepsgroep. Leuven: Lannoocampus.
 • Geerdink, G., Volman, M., Wardedekker, W. (2006). Pedagogische kwaliteit in de basisschool. 1ste druk, 3de oplage. Baarn: HB.
 • Popeijus, H., Geldens, J. (2009). Betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.
 • Van Petegem, P. (2010). Wegwijs in het Vlaamse Onderwijs (Onderwijsorganisatie en –beleid in kaart gebracht.). Mechelen: Plantyn.

De thuistaal van allochtone leerlingen als hefboom voor gelijke onderwijskansen.

 • Catteeuw, K., &Van Crombrugge, H. (reds.) (2003). Een wereld van verschil : psychologen en pedagogen in een multiculturele samenleving. Antwerpen: Garant.
 • De Backer, L., & Van Keer, L. (2008). Student tutoring : of hoe studenten de onderwijskansen van allochtone en/of kansarme leerlingen kunnen bevorderen. Mechelen: Wolters Plantyn.
 • De Rynck, P. (2007). Slaagkansen van allochtone jongeren in het Vlaamse onderwijs : betrokkenen aan het woord. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
 • Jacobs, D., & Rea, A. (2007). Prestaties van de leerlingen van buitenlandse herkomst in België volgens de PISA-studie : vergelijking tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap. Brussel : Koning Boudewijnstichting.
 • Van Mulligen, W., Gieles, P., & Nieuwenbroek, A. (reds.) (2002). Tussen thuis en school : over contextuele leerlingbegeleiding. Leusden: Acco.

Vroegtijdig schoolverlaten

 • Bronkhorst, J.B.M. / Eimers, T. / Embrechts, M. / Franken, M.C. / Goorhuis-Brouwer, S. M. / Hakvoort, F.J. / Hendriksen, J.G.M. / Van Houten-Van den Bosch, E.J. / Kooijman, P.G.C. / Kuipers, J. / Lepeltak, J.C. / Van der Linden, E. / Van Luit, J. E. H. / Peters, W.A.M. / Ruijssenaars, Wied (Aloysius Johannes Joseph Maria) / Scharree, C.J. / Van Strien, J.W. / van Widenfelt, B. M. (2010). Spraak, taal en leren. Houten. P. 262.
 • Nicaise, Ides / Desmedt, Ella. (2008). Gelijke kansen op school : het kan! : zestien sporen voor praktijk en beleid. Mechelen: Plantyn. P.500.
 • Den Boer, Paul / Eimers, Ton / Visser, Karel. (2006). Voortijdig schoolverlaten: stadsportretten. ’s-Hertogenbosch: CINOP. P. 104.