Herstelrecht
VO_veiligheid.ashx

Algemeen

Alhoewel herstelrecht eerder aanleunt bij slachtofferhulp dan bij schoolcultuur, is het toch zeer zinvol om te twee onderwerpen met elkaar te verbinden.

Bij herstelrecht wordt het slachtoffer namelijk centraal gesteld. Het doel is immers om de aangerichte schade in te perken, te herstellen of te vergoeden.
Een schoolgemeenschap kan een veilige omgeving bieden om herstelrecht uit te voeren. In deze context kunnen dader en slachtoffer zich makkelijker en sneller verzoenen en is er voldoende controle vanuit de omgeving om te beletten dat de dader hervalt.
Het is een echte win-winsituatie:
* de slachtoffers krijgen eindelijk de mogelijkheid om vragen te stellen en om die vragen beantwoord te zien,
* de daders worden met hun neus op de feiten gedrukt en dus wordt hun gedrag correct bijgestuurd,
* de normen van de schoolgemeenschap duidelijk bevestigd.

Op die manier leunt herstelrecht aan bij een goed schoolbeleid

PowerPoint

Powerpoint Herstelrecht

Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro.1