I
  • Impasse= nauwelijks oplosbare moeilijkheid
  • implementatie= het invoeren van een nieuw systeem in een (data)verwerkende organisatie
  • Impliciet= stilzwijgend erin begrepen (tegengestelde: expliciet)
  • Indoctrinatie= het onder druk bijbrengen van of doen aanvaarden van bepaalde leerstellingen
  • Ingratiatie = in de gunst te komen
  • Intelligentieniveau = getal waarmee de intelligentie van iem. wordt uitgedrukt (afkorting: IQ)