K
  • Kansarmoede = Sociaal-economische positie die wordt gekenmerkt door een achterstand op verschillende terreinen tegelijk zoals inkomen, opleiding en vorming, huisvesting, welzijn en gezondheid, vrijetijdsbesteding en cultuur, politieke en maatschappelijke participatie.
  • Karakteristiek= kenmerkend, beschrijving van de kenmerkende eigenschappen van een persoon of zaak
  • Kernwaarden= diep verankerde beweegredenen die dienen als maatstaf voor gedrag, worden als uniek ervaren
  • Knowhow = De kennis die nodig is om iets te doen functioneren of te vervaardigen.