L
  • Leerplicht = wettelijke verplichting tot het volgen van onderwijs
  • Leugendectoreffect = sociale controle tijdens een gesprek, zorgt er soms voor dat sociaal ongewenst gedrag juist wordt toegegeven.
  • Longitudinaal onderzoek = een onderzoek dat zich in een(lang)tijdsverloop voordoet
  • Loyaliteit= trouw