Lander

Hallo,

Ik ben Lander Vermeiren en zit in het eerste jaar bachelor Toegepaste Psychologie (IPSOC, Katho Kortrijk).

Onze pagina werkt rond het thema schoolcultuur. Deze wiki is een verlengde van ons project uit het vak SoVa.
Ons project werkt rond kansarme of anderstalige gezinnen waar er geen schoolcultuur heerst, of in mindere mate. Wij als studenten hebben de opdracht gekregen de methode van evaluatie van zowel de kinderen als de ouders van deze kinderen te perfectioneren, zodat de evaluatie op de termijn van drie maanden duidelijk te zien is (zolang wordt er hulp aangeboden vanuit 'De Katrol') en verder nog een paar kleinere bijkomende opdrachten. 'De Katrol' bied hulp aan de gezinnen door middel van een student thuis bij de gezinnen te laten helpen met de schooltaken van het kind.
Zoals eerder vermeld, is deze wiki een aansluiting op dit thema waar wij hier verdere opdrachten rond hebben uitgewerkt.

Mijn deel op de wiki gaat over de ontwikkeling en validering van een cognitieve-vaardighedentest voor volwassen anderstaligen.