Lore

Hallo. Mijn naam is Lore Depraetere. Ook ik ben lid van de SOVA-groep Cc.
In deze groep kregen we een project voorgeschoteld, namelijk een evaluatieformulier opstellen
ten voordele van de organisatie ‘De Katrol’. Het doel van deze organisatie is ‘het inbouwen van een schoolcultuur’.

Ik heb het artikel 'De thuistaal van allochtone leerlingen als hefboom voor Gelijke Onderwijskansen' gekozen. Dit omwille van het feit dat een andere taal het soms moeilijk maakt om een Vlaamse schoolcultuur bij de gezinnen thuis te installeren.

Dit thema interesseert mij wel. Dit hoofdzakelijk omdat ik het belangrijk vind dat iedereen gelijke kansen krijgt zodat ook allochtonen hun doelen kunnen verwezenlijken.