M
  • Macroniveau = de grotere collectiviteiten waarvan mensen deel uit maken, het mesoniveau en de maatschappij.
  • Maghrebijnse jongens: jongens afkomstig uit Algerije, Marokko en Tunesië
  • Magneetschool = Het begrip magneetschool is afkomstig uit de VS. Deze scholen bieden iets extra`s, bijvoorbeeld een speciale opleiding in kunst, natuurkunde of een vreemde taal als voertaal voor enkele vakken.
  • Marginalisering= De term marginalisering verwijst naar een proces van afnemende participatie in maatschappelijke instituties, hetgeen vaak gepaard gaat met een vermindering in maatschappelijke weerbaarheid en zelfvertrouwen.
  • Microniveau = Het onderscheid tussen gedrag in overeenstemming met de normen van kleine groepen in de directe omgeving.