Marginalisering Van Allochtone Jongeren En Risicofactoren In

Synthese

Marginalisering is een probleem die meer en meer een probleem wordt. De allochtonen emigreren naar een ander land. Waar ze in een andere cultuur terecht komen. En dat verloopt niet altijd even gemakkelijk. In mijn artikel spreken we vooral over de jongeren van mediterrane herkomst die in marginalisering terecht kunnen komen. Onderzoek wijst uit dat risicofactoren in het gezin belangrijke voorspellers zijn van marginalisering. Allochtone gezinnen blijken na immigratie in disharmonie te verkeren. Het accommodatieproces kan verschillende richtingen uitgaan, tenderend naar het traditionele, transitionele of het egalitaire gezinstype. Tegelijkertijd bevindt het gezin zich in een acculturatieproces. Verschillen in acculturatieniveau tussen ouders en kinderen kunnen tot grote conflicten leiden.

Context

Het artikel komt uit een boek:kind en adolescent,volume 18(1997) p.2-14
DOI: 10.1007/BF03060642

Auteurs

L. Eldering
hoogleraar interculturele pedagogiek, Universiteit Leiden
E.J. Knorth.
Vakgroep Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Leiden

Maar er zijn verschillende bronnen en auteurs waarnaar gerefereerd wordt.

Structuur

In mijn artikel wordt er met een structuur gewerkt. Eerst vind je er een samenvatting en erachter een kleine inhoudstafel, met de verschillende hoofdstukken. die zijn:
• Verschillen in marginalisering tussen allochtone en autochtone jongeren
• Risicofactoren in immigrantengezinnen
• Acculturatie als bron van conflicten
• Enkele concluderende opmerkingen
• Literatuur
Het is een lang doorlopende tekst.

Powerpoint

Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren