Natascha

Mijn naam is Natascha Verloigne, Katho-studente te Kortrijk.
Ik onderneem bijna dagelijks een reis van anderhalf uur om hier de opleiding Toegepaste Psychologie te kunnen volgen.
De keuze voor deze school was snel gemaakt: uitgebreide mogelijkheden tot afstuderen, interessante keuzetrajecten én een diploma met meerwaarde.
Hiervoor heb ik deze reis graag over.

Vorig jaar studeerde ik af in Torhout, na vier zeer vruchtbare jaren Humane Wetenschappen. Ik heb deze richting met héél veel liefde afgewerkt. Elk gebied heeft mij iets bijgebracht, zowel in mijn persoonlijke leven als in mijn schoolleven. In deze jaren werd de basis van mijn psychologische interesse gelegd. Zowel de cursus cultuurwetenschappen, de cursus gedragswetenschappen als de cursus esthetica, muziek en dergelijke.

Ik koos deze richting om mijn liefde voor psychologie en omdat ik enorm geïnteresseerd ben in de klinische psychologie, één van de afstudeermogelijkheden.
Deze interesse werd gewekt door een seminarie in mijn secundair onderwijs.
Het is gewoon fascinerend om te bestuderen wat er allemaal omgaat in het hoofd van bepaalde mensen, om bepaalde gedragingen te kunnen herkennen waarna je de nodige diagnoses kan stellen om die bepaalde personen te helpen.
Ook is er nog de fascinerende evolutie van de psychologie, of is de term 'revolutie' hier eerder van toepassing?
De fundamenten van deze niet-exacte wetenschap werden pas gelegd in de 19e à 20ste eeuw. In relatief korte tijd heeft deze wetenschap vele evoluties ondergaan. Van uitsluiting in de maatschappij naar een afstudeerrichting, om maar een voorbeeld te geven zonder prehistorische dwangbuizen en strafbaden.

Verder sprak het mij enorm aan dat je des te beter jezelf leert kennen in deze richting.
Je kan namelijk geen cliënten helpen wanneer je jezelf niet eens kent.
Het is belangrijk om je sterke punten te weten, te kennen en te kunnen gebruiken. Het is even belangrijk om je werkpunten te leren kennen en vooral om deze niet de hoofdrol te laten spelen.
Toch moet ik hierbij de notitie maken dat de mogelijkheid om in de Schoolpsychologie/Pedagogische psychologie af te studeren zeker en vast nog niet afgeschreven is!

Mijn aandeel in deze wiki:
Ik heb de verschillende schoolculturen bestudeerd, de verschillende schooltypes en de combinatie ervan.
De synthese en de powerpoint zijn onder het blad 'syntheses' te vinden, onder de naam 'Soorten Schoolcultuur'.
Het lijkt enorm logisch dat er hier een onderverdeling in bestaat, maar toch komt het in het dagelijkse leven niet aan de pas.
Elke school heeft zijn eigen karakteristieke schoolcultuur.
Scholen zullen natuurlijk niet altijd op hun logo plaatsen wat er dominant is of centraal staat in hun cultuur.
Ze zullen zeker niet vermelden wat de nadelen of 'gevaren' zijn van deze voorkeur.
Ik heb de voornaamste criteria vermeld, kenmerkende begrippen en mogelijke nadelen.
Hierbijwil ik vooral benadrukken dat er geen perfecte school bestaat.
Het is aan u om uit te maken aan welke waarden u belang hecht. Wanneer je bijvoorbeeld eerder belang hecht aan een school die in realiteit veel doet, waar veel geimproviseerd wordt en de actualiteit wordt aangepakt, is het nogal aan te raden om geen school te raadplegen die zijn waarden rechtstreeks uit het schoolreglement citeert.
IEDERE school kan men vergelijken met een mens: het heeft zijn eigen unieke goede kwaliteiten maar ook zijn werkpunten.

Hier vindt u mijn synthese met bijhorende powerpointpresentatie.

Natascha