P
 • Paradigma= 1.voorbeeld, model 2.(taalkunde) het geheel van flexievormen van een woord 3.constellatie van overtuigingen, waarden en handelwijzen die door de leden van een bepaalde samenleving worden gedeeld.
 • Participatieve schoolcultuur = een schoolcultuur die deelneemt aan het schoolgebeuren en geïntegreerd wordt in zowel de thuissituatie als op school.
 • Patrilineaire extended family, familie in een derde lijn = ouders grootouders en kinderen.
 • Pedagogisch-didactische ruimte = een omgeving met als doel opvoedend te werken met kinderen met zicht op het leren en onderwijzen.
 • Peermediation of peerbemiddeling= conflictbemiddeling door een leeftijdsgenoot die daartoe de mogelijke opleiding kreeg. Supervisie en coaching blijven wel noodzakelijk.
 • Perceptie= waarneming.
 • Permissieve opvoedingsstijl = De ouders geven hun kind veel positieve aandacht, maar stellen weinig eisen aan hun kinderen. De ouders gaan er vanuit dat aan alle initiatieven en behoeften van het kind tegmoet gekomen moet worden.
 • Primaire preventie = preventie gericht op het voorkomen van ziekten.
 • Primordiaal= 1.behorend bij een stadium van wording 2.grondig, fundamenteel.
 • Psychotherapeut = een behandelaar die mensen die geestelijk lijden of ernstige psychosociale problematiek hebben, psychotherapie geeft om zo hun persoonlijke situatie te verbeteren.
 • Pull – en pushfactoren = aantrek- en afstootfactoren.