Politieke Context
politiek_01.gif

1. Pascal Smet, Vlaamse Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
is bevoegd voor:

het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
het beleidsveld Jeugdwerk, met inbegrip van de coördinatie van het kinderrechtenbeleid
het gelijkekansenbeleid
de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad
Pzip.jpg
- Geboortedatum: 30 juli 1967

- Hogere studies
Licentiaat in de Rechten (UA)

- Beroepsloopbaan
Adjunct-adviseur Commissariaat-generaal Vluchtelingen (1991-1997)
Asielexpert kabinet Minister van Binnenlandse Zaken Johan.Vande Lanotte(1997-1998)
Adjunct-commissaris voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (1998-1999)
Adjunct-kabinetschef Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (1999-2001)
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (2001-2003)

- Politieke loopbaan
Gemeenteraadslid Beveren-Waas (1989-1997)
Provincieraadslid Oost-Vlaanderen (1991-1994)
Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor Mobiliteit, Ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Cultuur, Sport, Ambtenarenzaken en de Coördinatie van het Mediabeleid (2003-2004)
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor Mobiliteit, Openbare Werken, Taxi’s en Bijstand aan Personen en Lid van het College van de VGC voor Sport, Cultuur, Jeugd en Patrimonium (2004-2009)

2. CD&V en het onderwijs in Vlaanderen (partijpunt)
LogoSmallCDenV.jpg
De CD&V pleit ervoor om in het onderwijs een extra taal toe te voegen, namelijk het Spaans. Op die manier hopen ze een enorm economisch voordeel te bekomen.
Deze partij pleit er ook voor om het Gemeentelijk onderwijs, provinciaal onderwijs en gemeenschapsonderwijs te laten fusioneren. Ook geeft men een pleidooi omtrent het invoeren van een associatie van alle Vlaamse universitaire steden. Op die manier zou het mogelijk zijn een ‘interne Vlaamse Erasmus’ te organiseren.


1. Groen!:
logo_GROEN!.jpg
Groen! wil veiligheid zonder bangmakerij. Prioritair moet er geïnvesteerd worden in de basispolitiezorg en een verhoogde aanwezigheid van (wijk)agenten. Groen! staat voor een transparant justitieel apparaat waarbij de rechten van de mens voorop moeten staan. Justitie moet klantvriendelijk toegankelijk en betaalbaar zijn. Er moet ook een voldoende uitgebouwd aanbod van hulp- en dienstverlening aanwezig zijn in het gevangeniswezen. Tenslotte moet er ook een grotere variatie van alternatieve bestraffing op punt gesteld worden.

2. SP.A:
logo-spa.jpg
Om jongeren zo snel mogelijk aan te spreken op ontoelaatbaar gedrag, verlagen we de leeftijd om gemeentelijke administratieve sancties toe te passen. De bemiddeling tussen de jongere en het slachtoffer staat centraal. Zonder een voorafgaandelijke bemiddelingspoging kan nooit een gemeentelijke administratieve sanctie aan jongeren worden opgelegd. De middelen van het federaal grootstedenbeleid zetten we onder andere in ter ondersteuning van het preventie- en bemiddelingswerk.


1. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
is bevoegd voor:

Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo%20Vandeurzen.jpg

- Geboortedatum: 2 juni 1958

- Hogere studies
Licentiaat in de Rechten (KUL)

- Beroepsloopbaan
Advocaat

- Politieke loopbaan
CVP-voorzitter van de afdeling Genk (1983-1989)
OCMW-raadslid in Genk (1989-1998)
OCMW-voorzitter in Genk (1989-1993)
Lid van het nationaal CVP-bureau (1989-1992)
Federaal volksvertegenwoordiger (1993-2009)
Gemeenteraadslid in Genk (1995-2004, 2007- )
CVP-fractieleider gemeenteraad Genk (1995-1998)
Secretaris-generaal CD&V (2001-2004)
Voorzitter ad interim CD&V (2004)
Voorzitter CD&V (2004-2007)
Minister van Justitie (2007-2008)
Vice eerste minister en minister van Institutionele Hervormingen (2008)


1. Else De Wachter (sp.a)1

Else%20De%20Wachter.jpg

Diploma's:
• Licentie criminologie, VU Brussel (1999)
• Maatschappelijk adviseur, HISKWA (1995)

Beroep:
• Gewezen juridisch adviseur (1997 - )
• Gewezen parlementair medewerker (1999 - )

Politieke loopbaan:
• Kabinetsmedewerker (1997 - 1999)
• Schepen Kapelle-op-den-Bos (2001 - )
• Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Provincie Vlaams-Brabant (13-06-2004 - 07-06-2009)

  • Voorzitter Commissie Wonen en Zorg (08-07-2008 - 07-06-2009)
  • Ondervoorzitter Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (27-09-2004 - 07-06-2009)

• Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Provincie Vlaams-Brabant (07-07-2010 - )

  • Voorzitter Commissie Jeugdzorg (07-10-2010 - )
  • Vast lid Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (07-07-2010 - )
  • Vast lid Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (27-09-2010 - )
  • Plaatsvervangend lid Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (07-07-2010 - )
  • Plaatsvervangend lid Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (07-07-2010 - )
  • Plaatsvervangend lid Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (07-07-2010 - )
  • Plaatsvervangend lid Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (07-07-2010 -)
  • Plaatsvervangend lid Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (07-07-2010 - )

2. Actuele vraag van mevrouw Else De Wachter tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie
Mevrouw Else De Wachter: "Minister, we zijn het zeker eens zijn over het feit dat we, als we concrete maatregelen nemen, moeten gaan voor de globale aanpak. Het gaat over een betrokken kind, jongere of patiënt, maar er komt heel wat meer bij kijken. Het gaat om de hele omgeving, de hulpverlening, maar ook de hele schakel tot men tot de diagnose komt: de artsen, de hulpverleners, de psychologen en psychiaters. Daarnaast is er uiteraard ook de federale overheid. Ik denk dat we dat absoluut niet kunnen loskoppelen als we het heel concreet willen aanpakken."