R
  • Randomized Response = een methode die speciaal ontworpen is om het bedreigende karakter van de vragen te minimaliseren en zo meer de validiteit van de antwoorden te verhogen.
  • Reciprociteit = wederzijdsheid, wederkerigheid, gelijke behandeling over en weer.
  • Referendum = volksstemming.
  • Remedial teacher = Iemand die hulp verleent aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen.