S
  • Sanctie = straf of maatregel die wordt toegepast als rechtsregels worden overschreden.
  • Satisfactie = gevoel van tevredenheid.
  • Secundaire preventie = preventie gericht op het opsporen van ziekten in een stadium waarin nog geen of weinig klachten bestaan.
  • Sensibiliseren = gevoelig maken.
  • SISO-systeem = Het SISO is een inhoudelijk systeem waarmee de informatieve boeken in een bibliotheek zijn ingedeeld op onderwerp. De SISO-code van een boek geeft aan bij welk onderwerp het is ingedeeld en het bepaalt de plaats in de kast waar je het kunt vinden (het SISO wordt daarom ook wel een plaatsingssysteem genoemd).
  • Spiegelperceptie = Het is een vrij algemeen verschijnsel dat individuen aan de meeste mensen in een land hetzelfde gedrag of dezelfde mening toeschrijven als die welke zij zelf aan de dag leggen.
  • Stagnatie= stilstand.
  • Startkwalificatie ≠ diploma, maar een onderwijsniveau.