Samenlevingsopbouw West Vlaanderen

Wat?

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen doet reeds 25 jaar aan opbouwwerk op verschillende plaatsen in de provincie. In 3 op 4 (van de 63) West-Vlaamse gemeenten werd al een of ander initiatief opgezet.
Samenlevingsopbouw werkt met groepen die zelf niet makkelijk opkomen voor hun rechten. Samen met hen pakken ze de problemen aan die te maken hebben met wonen, werkloosheid, mobiliteit, vereenzaming en zorg, stem hebben in het beleid, …
De organisatie helpt die problemen omzetten in structurele oplossingen en doen daarbij telkens ook een beroep op het (lokaal) beleid en allerlei andere instanties.
Dat 'samen met hen' maakt hun werk uniek.

SLO_WVlaanderen.bmp

1

Wat doen ze?

Meerjarenplan(MEP)

Tegenover een erkenning van de Vlaamse overheid op basis van een meerjarenplan staan een gesubsidieerd personeelskader en bijhorende werkingsmiddelen. Dit plan kiest voor een aantal doelgroepen en problematieken die voor een periode voorrang krijgen in de werking. Het huidige MEP loopt tot 2015. Ook de Provincie West-Vlaanderen geeft financiële ondersteuning.

Werkgebieden
Het meerjarenplan krijgt vlees en bloed in de provincie West-Vlaanderen. Een team van medewerkers staat telkens in voor de uitvoering van een programma voor de verschillende gekozen thema's. We werken in principe van Knokke-Heist tot Avelgem. Maar uiteraard moet de inzet van de medewerkersploeg worden gericht op de scherpste noden.

Projecten
We werken in projecten. De inzet van opbouwwerkers in onze projecten kan in duur verschillend zijn (één, twee, zes jaar ..) maar is altijd tijdelijk. Juist daarom wordt steeds gewerkt naar een blijvend resultaat : een wijkcomité of een buurthuis, een gewijzigd gemeentelijk reglement, een woonwinkel, een buurtdienst met werk voor een groep lagergeschoolde werkzoekenden, een wijkplan met beleidsmaatregelen, enz. projecten (doorschakelen naar rubriek projecten die thematisch ingedeeld is).

Gevat in programma's
Ervaring die in projecten wordt opgedaan blijft niet opgesloten. Ervaringen worden gebundeld en ter beschikking gesteld van andere initiatiefnemers. Soms worden projectervaringen ook met de sector omgezet in een Vlaams dossier. Dat gebeurt in de schoot van de Federatie Samenlevingsopbouw (FESO) - in samenwerking met Samenlevingsopbouw Vlaanderen en instituten in andere provincies en grootsteden. Zo worden de belangen van doelgroepen met nog meer gewicht op de politieke agenda geplaatst.