Sociaal wenselijkheid

Auteur

Harm 't Hart (1936) is een Nederlands psycholoog en emeritus hoogleraar methoden en technieken aan de Universiteit Utrecht.
't Hart studeerde sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde hier in 1974 op het proefschrift "Selektie en zelf-selektie van informanten in enquêtes".
Na zijn studie begon hij als wetenschappelijk medewerker aan het Baschwitz Instituut voor massapsychologie en openbare mening. In 1983 werd hij hoogleraar methoden en technieken aan de Universiteit Utrecht. Hier deed hij onderzoek naar met name enquête - onderzoek.1

Structuur:2

1. Normen
2. Onderzoek naar sociale wenselijkheid en de invloed van derden op het verloop van vraaggesprekken; De samenwerking tussen binnen- en buitenuniversitaire onderzoekers.
3. Zelfpresentatie
4. Gewenste meningen of gewenste identiteit?
5. Verdediging van de eigen organisatie
6. Meetinstrumenten en kwalitatief onderzoek
7. Niet maar één werkelijkheid
8. Samenvatting en conclusies
Literatuur

Synthese:

Het begrip sociaal wenselijkheid betekent dat mensen in het beantwoorden van een enquête, geneigd zijn om antwoorden te geven die over het algemeen sociaal aanvaard zijn. Dit kan soms een voordeel zijn, maar evengoed ook een nadeel. Het is dan ook belangrijk om te weten wat het effect ervan is.

Sociaal wenselijkheid kan als storend worden ervaren, als het effectief de bedoeling is om te weten wat mensen “echt” denken. Daarentegen kan het ook een voordeel opleveren. Het kan bijvoorbeeld een idee geven van wat in de maatschappij, als sociaal aanvaard wordt beschouwd. Sociaal wenselijke antwoorden kunnen met andere woorden soms meer valide zijn, dan antwoorden die correct weergeven wat iemand ‘echt’ denkt of doet.

Kortom in dit artikel worden vele verschillende aspecten rond het begrip sociaal wenselijkheid toegelicht. Het begrip wordt goed uitgelegd, er wordt aandacht besteed aan het feit of de manier waarop een enquête wordt afgenomen een invloed geeft. Maar verder wordt er ook een oplossing gezocht om sociaal wenselijkheid nu net te toetsen of te vermijden.

PowerPoint:

Deze powerpoint is gebaseerd op het artikel van prof. dr. H. ’t Hart over sociaal wenselijkheid.

PowerPoint Sociaal wenselijkheid