Soorten Schoolcultuur

Context van het artikel:

Mijn artikel bestaat is een hoofdstuk uit het boek 'Opvoeden in de klas: Wegwijzer voor Leerkrachten', namelijk het hoofdstuk 'Hoofdcultuur'.
Zoals de naam zelf al vermeldt, wil de auteur (Van den Broeck Herman) een steun betekenen voor de leerkrachten.
Hij wil helpen in de zoektoch om een volwaardige leerkracht te worden: een leerkracht die een opvoedkundige meerwaarde kan betekenen
in zijn relatie met die leerlingen.
De auteur is doctor in de pedagogiek en tevens professor aan de UGent.
Tenslotte is Herman Van den Broeck partner van De Vlerick School voor Management.
Zijn contactgegevens kan u vinden op de pagina specialisten.

Auteur

De auteur van dit boek heet Herman Van den Broeck.
Herman is opgeleid als pedagoog en doceert in de Universiteit te Gent.
Zijn boeken gaan niet enkel maar over pedagogie, enkele werken betreffen ook het onderwerp 'management'.
Herman is (mede-) auteur van onder andere deze werken: 'Bedrijfskunde', 'Coachen langs de lijn - Praktische gids voor de succesvolle sportcoach', 'Grootmeester in Beslissen', 'Grootmeester in Teamwerk', enz.

In het hoofdstuk van zijn 'Wegwijzer voor leerkrachten' wordt er verder verwezen naar een werk van de auteurs Marc Buelens en Geert Devos, namelijk het boek: 'Deregulering: Noden en Mogelijkheden voor het Beheer van Onderwijsinstellingen.'
Marc Buelens is gespecialiseerd in het terein 'Management'. Verder heeft hij ook enkele boeken geschreven over zelfzorg en vlotte interpersoonlijke relaties.
Geert Devos doceert in het vak Sociale Wetenschappen. Hij is actief in diverse vormingsprogramma's voor schooldirecteurs en is ook deskundige betreffende onderwijsmanagement. Zijn interessegebied omvat vooral het 'schoolleiderschap'.
Beiden zijn docenten aan de UGent.
Enkele titels van hun boeken kan u ook vinden op de pagina specialisten.

Structuur van het hoofdstuk

Het hoofdstuk kent een strikt ordelijke stuctuur.

Schoolcultuur

  • De school als professionele organisatie

- Misverstanden binnen een professionele context

  • Vier Dominante Schoolculturen

- De school met een dominante actiecultuur
- Mogelijke bedreigingen inherent aan de actiecultuur
- De school met een dominante modelcultuur
- Mogelijke bedreigingen inherent aan de modelcultuur
- De school met een dominante coalitiecultuur
- Mogelijke bedreigingen inherent aan de coalitiecultuur
- De school met een dominante waardecultuur
- Mogelijke bedreigingen inherent aan de waardecultuur

  • Drie schooltypes: regelgerichte, vakgerichte en leerlinggerichte scholen
  • Besluit

Synthese

Wanneer we het project 'schoolcultuur' behandelen, is het belangrijk om te weten dat er ook hier onderverdelingen in zijn.
Elke school heeft zijn eigen karakteristieke cultuur, legt zijn eigen accent.
Bij de ene ligt het accent op het begeleiden van de leerlingen, bij het andere op de coalities tussen de leerkrachten.
Bij de ene ligt de klemtoon op de waarden die men aan de leerlingen mee wil geven,
of misschien hebt u wel schoolgelopen in een school waar de basis rechtstreeks geciteerd werd vanuit het schoolreglement.
Deze verschillen werden onderverdeeld in verschillende niveaus, vier verschillende dominante schoolculturen.

Ten eerste kunnen we spreken over een cultuur waar de nadruk ligt op het actieniveau. Deze school hecht vooral, zoals men hoogstwaarschijnlijk al uit de benaming kan afleiden, veel belang aan de realiteit. Wat gebeurt er werkelijk in het schoolleven?
Dan hebben we scholen met een dominante modelcultuur. Dit gaat om organisaties waarbij het beleid draait om regels, om bureaucratie. Het modelniveau komt meestal naar voor bij de eerste kennismaking met een school. Het betreft rationele, vooraf bedachte ideeën die als rationaal en ideaal beschouwd worden.
Bij een dominant waardeniveau gaat het over kernwaarden, elementen die belangrijk bevonden worden.
Tenslotte kunnen we ook nog spreken over een coalitieniveau. De coalitie staat hier centraal: de omgang tussen verschillende collega's afdelingen.

Natuurlijk moeten we deze dominante culturen bekijken in combinatie met verschillende schooltypes.
Er bestaat geen school die we als 'beste' kunnen bestempelen.
De beste school is de school die belang hecht aan diezelfde dingen en waarden als u.

Powerpoint

De ppt over dit artikel vindt u hier.