Specialisten

Met deze pagina stellen wij graag enkele specialisten voor in verband met het onderwerp schoolcultuur.
Hierbij vermelden wij onder andere de functie van deze specialisten en hun contactgegevens.


Allochtone ouderparticipatie

 • Marie-Anne Godderis

Coördinator Vrije Tijd
Communicatieambtenaar
Tel.: 014 50 71 26
eb.raalesrov|sireddog.enna-eiram#eb.raalesrov|sireddog.enna-eiram
eb.raalesrov|ofni#eb.raalesrov|ofni

 • Tiggelovend I.

Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen
Vlaamse overheid
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Tel.: 02 553 58 46
Fax: 02 553 51 38
eb.nerednaalv|nesnakekjileg#eb.nerednaalv|nesnakekjileg

 • Marijke Booijink

www.taalpilots.nl/…/Onderzoeksrapport%20downloaden%20(pdf).pdf

Ouderbetrokkenheid.nl
Tussen Meer 1-B
1068 EX Amsterdam
T. 020 - 6671526
ln.diehnekkortebreduo|ofni#ln.diehnekkortebreduo|ofni


Cognitieve-vaardighedentest voor volwassen anderstaligen

 • Evelien Buyse

wetenschappelijk medewerker
K.U. Leuven
Publicaties (Curriculum Vitae Evelien Buyse)

E-mail: eb.nevueluk.dep|esyuB.neilevE#eb.nevueluk.dep|esyuB.neilevE
Eenheid: Onderzoeksgroep Onderwijs- en Opleidingskunde
Adres: Onderwijs- en Opleidingskunde, Schapenstraat 34 - bus 3776, 3000 Leuven, België
Lokaal: 03.04
Tel: +32 16 320448

 • Karine Verschueren

hoogleraar
K.U. Leuven
Publicaties (Curriculum Vitae Karine Verschueren)

E-mail: eb.nevueluk.ysp|nereuhcsreV.eniraK#eb.nevueluk.ysp|nereuhcsreV.eniraK
Eenheid: Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent
Adres: Schoolpsych. en Ontwikkelingspsychologie, Tiensestraat 102 - bus 3717, 3000 Leuven, België
Lokaal: 01.04
Tel: +32 16 326106 of +32 16 326003
Fax: +32 16 326144

 • Walter Magez

Medewerker Centrum Schoolpsychologie
K.U. Leuven
Auteur in verscheidene psychodiagnostische onderzoeken Lessius (in associatie met K.U. Leuven)
Publicaties (Curriculum Vitae Walter Magez)

E-mail: eb.nevueluk.ysp|zegaM.retlaW#eb.nevueluk.ysp|zegaM.retlaW
Eenheid: Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent
Adres: Tiensestraat 102 - bus 3720, 3000 Leuven, België


De dynamische driehoek

 • Ard Nieuwenbroek
 • Drs. Ard Q.A. Nieuwenbroek is een praktijkman 'pur sang'. Zijn voornaamste kwaliteit als communicatietrainer en contextueel therapeut is het activeren van de kracht die in mensen altijd, maar vaak verborgen, aanwezig is. Op zijn naam staan inmiddels 25 boeken. De meest bekende gaan over het thema 'Faalangst'.
 • Ard Nieuwenbroek is één van de auteurs van mijn artikel, vandaar dat ik hem ook in deze lijst van specialisten vermeld.
Contactadres :

Ortho Consult - De mens centraal
Adres
Koningshof 8
5688 GD Oirschot

Telefoon
0499-841619

E-mail
ln.tlusnocohtro|ofni#ln.tlusnocohtro|ofni

Website
www.orthoconsult.nl


Heeft de school een persoonlijkheid?

 • Michael Rutter.

Michael Rutter is benoemd tot eerste adviseur van de kinderpsychiatrie in het Verenigd Koninkrijk. Hij is opgeleid in de Algemene geneeskunde, Neurologie en pediatrie. Hij heeft zich daarna gespecialiseerd in de psychiatrie.

Hij heeft aan verschillende boeken meegeschreven maar hij heeft er ook enkele zelf gescreven zoals :
- ' Genes and Behaviour '
- ' Sex Differences in Antisocial Behaviour '
- ' Social Motivation '

Contactgegevens :

e-mail : ku.ca.lck|siza.allimaC#ku.ca.lck|siza.allimaC

 • L.M. Stevens.

L.M. Stevens is een professor aan de Universiteit van Utrecht. Hij is vooral gespecialiseerd in Jeugdpsychiatrie, Pedagogiek, Psychologie en Speciaal onderwijs. L.M. Stevens heeft verschillende boeken geschreven zoals :
- ' Zin in school '
- ' Leraar wie ben je? '
- ' Anders denken en doen '

Contactgegevens :

e-mail : ln.uu.ssf|snevets.l#ln.uu.ssf|snevets.l

 • Roger Standaert

Roger Standaert is een persooneelslid van de Universiteit van Gent. Hij is een gastprofessor in de vakgroep pedagogiek.
Roger Standaert heeft verschillende boeken geschreven zoals :
- ' Globalisering van het onderwijs in contexten '
- ' Leren en onderwijzen. Inleiding tot de algemene didactiek. Commentaren voor de docent. '
- ' Vergelijken van onderwijssystemen '

Contactgegevens :

e-mail : eb.tneGU|treadnatS.regoR#eb.tneGU|treadnatS.regoR
bibliografie : http://lib.ugent.be/bibliografie/801001379982
fax : 09 264 64 90
adres : Henri Dunantlaan 1
9000 Gent


't Huis der Gezinnen

 • Benny Flamant

•Actief in vzw De Link
•Te vinden op facebook en netlog, ten.knil-ed|ofni#ten.knil-ed|ofni

 • Tine van Regenmortel

•Doctor in de psychologische wetenschappen
•Onderzoeksleider aan het HIVA
•Professor in de Master Sociaal Werk aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U.Leuven
•Lector 'Empowerment en maatschappelijk kwetsbare groepen' aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven.
•Te bereiken via: eb.nevueluk.avih|letromnegernav.enit#eb.nevueluk.avih|letromnegernav.enit


Kansarmoede

 • Ides Nicaise

• Doctor in de Economische Wetenschappen, K.U.Leuven
• Projectleider Onderwijs en arbeidsmarkt bij het Hoger Instituut voor de Arbeid (K.U.Leuven)
• Voornaamste onderzoeksdomeinen : onderwijseconomie, arbeidsmarktbeleid, armoede
• Ca. 300 publicaties, waarvan ca. 50 internationale
• Docent K.U.Leuven (Dept Pedag. Wet. / Fac. Rechten) en Univ. Antwerpen (UA Management School)
• Actief medestander van de Internationale Beweging ATD-Vierde Wereld, een solidariteitsbeweging van en met mensen die in armoede leven.
• Voorzitter van het Steunpunt Armoede bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.

Contactadres :

HIVA
Parkstraat 47 - bus 05300
BE-3000 Leuven
tel : + 32 16 32 33 37
fax : + 32 16 32 33 44
e-mail : eb.nevueluk.avih|esiacin.sedi#eb.nevueluk.avih|esiacin.sedi


Marginalisering van allochtone jongeren

 • E.J. Knorth
 • Expertise NL Jeugd; Behandelingen; Besluitvorming; Diagnostiek; Jeugdzorg; Ouderparticipatie; Residentiële hulpverlening; Pedagogiek; Psychologie

Expertise Eng Youth; Treatments; Decision making; Diagnostics; Youth care; Parental participation; Residential childcare; Pedagogics; Psychology

 • Werkzaam als

Hoogleraar: Orthopedagogiek (RuG) Leeropdracht-NL Orthopedagogiek, in het bijzonder de jeugdzorg
Leeropdracht-Eng Remedial education, in particular child and youth care

 • Aanvulling Lid Nederlands Instituut van Psychologen; Lid redactie 'Kind en Adolescent' (K&A); Lid European Scientific Association of Residential & Foster Care (EURSARF); Lid Féderation Internationale des Communautés Educatives (FICE); Lid redactie 'International Journal of Child and Family Welfare' (IJCFW); Lid editorial board 'Child and Youth Care Forum'; Lid redactie 'Rijnhove Publicatie Reeks'.
 • Betrokkenheid bij afgesloten onderzoeksactiviteiten

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)

 • Projectleider: Developmental and behavioural disorders in education and care: assessment and intervention

Classificatie
A82000 : sociale omstandigheden
A84000 : opleiding en vorming
D54000 : pedagogiek

Contactadres :

Grote Rozenstraat 38
9712 TJ Groningen route
Kamer: 120

Telefoon +31-50-3636322

Url http://www.rug.nl/staff/e.j.knorth/index

E-mailadres ln.gur|htronk.j.e#ln.gur|htronk.j.e


De school en het onderwijs

 • Dhr. Pascal Smet

Vlaams Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.
Studeerde rechten aan de Universiteit van Antwerpen en behaalde z'n licentiaat.
Wil een beleid voeren waarin overleg centraal staat.
Bevoegdheden:
- het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
- het beleidsveld Jeugdwerk, met inbegrip van de coördinatie van het kinderrechtenbeleid
- het gelijkekansenbeleid
- de coördinatie van het beleid, met betrekking tot Brussel-Hoofdstad

Contactadres

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België

Telefoonnummer 02 552 68 00

Faxnummer 02 552 68 01

E-mail eb.nerednaalv|tems.tenibak#eb.nerednaalv|tems.tenibak


Soorten Schoolcultuur

 • Prof. Dr. Herman Van den Broeck:

- Hoofddocent aan de Universiteit van Gent
- Partner van De Vlerick Leuven School voor Management
- Doctor in de Pedagogiek

(Mede-) Schrijver van onder meer: 'Bedrijfskunde', 'Coachen langs de lijn - Praktische gids voor de succesvolle sportcoach', 'Grootmeester in Beslissen', 'Grootmeester in Teamwerk', enz.

Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent
Telefoon: 09 246 89 76
E-mail: eb.tneGU|kceorBneDnaV.namreH#eb.tneGU|kceorBneDnaV.namreH
Ook te vinden via Facebook

Volgende specialisten zijn de schrijvers van het boek 'Deregulering: Noden en Mogelijkheden voor het Beheer van Onderwijsinstellingen'.
Dit boek wordt meermaals vermeld wordt in het hoofdstuk dat ik geraadpleegd heb.

 • Prof. Dr. Marc Buelens

- Docent Management aan de Universiteit van Gent en aan Vlerick Leuven Gent Management School
- Schreef verschillende managementboeken, maar ook bestsellers over zelfzorg en vlotte interpersoonlijke relaties

Auteur van onder meer: 'Organisational Behaviour', 'Handboek sportmanagement', 'Grootmeester in beslissen', 'Hebt u een CEO Brein?', enz.

Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent
Telefoon: 09 246 35 36
E-mail: eb.tneGU|sneleuB.craM#eb.tneGU|sneleuB.craM
Site: moc.kcirelv|sneleub.cram#moc.kcirelv|sneleub.cram

 • Geert Devos

-Doctor in de Sociale Wetenschappen
- Actief in diverse vormingsprogramma's voor schooldirecteurs (o.m. aan Vlerick Leuven Gent Management School)
- Professor Onderwijsmanagement UGent en VUB
- houdt zich ook bezig met 'Schoolleiderschap'

(Mede-) Auteur van onder meer: 'Professionalisering van schoolbesturen: Hefbomen voor een sterke bestuurskracht', 'Evaluaties van leerkrachten: een schrikwekkend vooruitzich of met gejuich onthaald? De directeur maakt het verschil', 'Directeur in een basisschool. Een veelzijdig leid(st)er', enz.

Vakgroep Onderwijskunde
Universiteit Gent
H. Dunantlaan 2
B-9000 Gent
Telefoon: 09 246 86 61
E-mail: eb.tneGU|soveD.treeG#eb.tneGU|soveD.treeG


Thuistaal van allochtone leerlingen als hefboom voor Gelijke Onderwijskansen

 • Luc Heyerick

Luc Heyerick is dr. in de psychologie en departementshoofd van Onderwijs en Opvoeding van de stad Gent. Vanuit de Pedagogische Begeleidingsdienst was hij mede-initiatiefnemer van de Gentse freinetscholen die de voorbije 25 jaar ontstaan zijn. Hij is nu nog actief in de Vlaamse en bestuurslid van de Nederlandse freinetbeweging.

 • Pascal Smet

•Deze persoon is de Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. Door zijn functie ben ik hem dan ook op het spoor gekomen.
•Dhr. Smet is bevoegd voor het volgende:
- het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
- het beleidsveld Jeugdwerk, met inbegrip van de coördinatie van het kinderrechtenbeleid
- het gelijkekansenbeleid
- de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad
•Hij is licentiaat in de rechten.
•Adres: Koning Albert II-laan 15 ; 1210 Brussel
•Telefoonnummer: 02 552 68 00
•E-mailadres: eb.nerednaalv|tems.tenibak#eb.nerednaalv|tems.tenibak

 • Jan Blommaert

•Deze auteur was te vinden in de bronnenlijst achteraan het artikel.
•Jan Blommaert is als hoogleraar verbonden aan de universiteiten van Tilburg, London, Gent en Jyväskylä. Hij is auteur van De crisis van de democratie (EPO, 2007).
•Vakgebieden: Afrikaanse taal- en cultuurkunde; pragmatiek en vertooganalyse; racisme en beeldvorming. Ruimte ervaring in onderzoek naar interculturele communicatie en naar de politiek-ideologische dimensies van de migrantenproblematiek en de problematiek van de sociale uitsluiting.
•Email Adres eb.tneGU|treammolB.naJ#eb.tneGU|treammolB.naJ
Telefoon 09 264 37 82
Fax 09 264 41 80
•Contactadres Rozier 44, 9000, Gent
•Bibliografie http://lib.ugent.be/bibliografie/801000676128

 • Piet Van Avermaet

•Ik kwam deze specialist op het spoort door de literatuurlijst achteraan het artikel te bekijken. Vervolgens googlde ik hem even en kwam te weten dat hij tewerkgesteld is in de universiteit van Gent als sociolinguïst. Vervolgens is hij directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren.
•Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Intercultureel Onderwijs van de Universiteit Gent. Hij is een prominent deskundige die kan bogen op vele jaren uiterst grondig sociolinguïstisch onderzoek.
•Email Adres eb.tneGU|teamrevAnaV.teiP#eb.tneGU|teamrevAnaV.teiP
Telefoon 09 264 70 47
Fax 09 264 79 98
•Contactadres Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000, Gent
•Bibliografie http://lib.ugent.be/bibliografie/801001947838