Steunpunt Diversiteit En Leren
top.gif1

Wat?
De werking van het SDL (Steunpunt Diversiteit En Leren) berust op het samengaan van uiteenlopende activiteiten:

  • vorming

Het SDL vormt mensen die in hun organisatie actief werken aan diversiteit vanuit een lerend perspectief of werken aan leren vanuit een diversiteitsperspectief. Het SDL vormt tevens verantwoordelijken uit het onderwijsveld: leraren, directies, middenkaders, begeleiders, mentoren, lectoren in de lerarenopleiding enzovoort. De vorming van het SDL richt zich tot elke geleding van het onderwijs.

  • materiaal

Het SDL ontwikkelt in de eerste plaats instrumenten ter ondersteuning van de diversiteitspraktijk van scholen. De instrumenten helpen scholen om over hun werking na te denken en stappen te zetten in het opzetten van een diversiteitsbeleid.

  • onderzoek

Het SDL verricht onderzoek naar leerprocessen en -strategieën op het gebied van omgaan met diversiteit. Bedoeling is een beter inzicht te krijgen in de wijze waarop individuen en groepen leren omgaan met verscheidenheid in hun leefwereld.

  • dienstverlening

Het SDL stelt zijn expertise ter beschikking van het veld niet alleen via vorming en disseminatie van materiaal maar ook onder de vorm van consultancy.

  • projecten

Het SDL zet projecten op of voert projecten in opdracht uit, al of niet in een samenwerkingsverband.

Contact
Sint-Pietersnieuwstraat 49
B - 9000 Gent
Telefoon 09/264.70.38