T
  • Taalverwerving= het zich eigen maken van de of een taal.
  • Temper tantrums = woede-aanvallen bij jonge kinderen.
  • Time-out= de leerling tijdelijk op een nevenspoor zetten, buiten de groep, klas of school, om een bestaand conflict te laten bekoelen.
  • Time –out = reboundvoorziening.
  • Traditioneel gezinstype =het traditionele rollenpatroon wordt hersteld. De vader neemt weer de rol van pater familias op zich en dwingt zijn vrouw weer een ondergeschikte positie in te nemen. Hij staat haar niet toe te werken of veel contacten buitenshuis te hebben.
  • Transitionele =transitie= Een `transitie` is een structurele maatschappelijke verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu. Verleden: Een bekende transitie uit het verleden was de transitie van steenkool naar aardgas als belangrijkste energie.
  • Transitioneel gezinstype= Het gezin conformeert zich alleen in het openbaar aan het traditionele rollenpatroon. De moeder en oudere kinderen accepteren alleen in het openbaar de rol van vader als pater familias, maar zij behouden hun autonomie in gezinsinterne zaken. De vader accepteert zijn marginale rol binnenshuis.