T+Huis
formule.png
Website%2520T%2BHUIS.png

Beschrijving van de site volgens het tekstkritiekmodel.1

We kunnen de diensten van T-Huis vergelijken met hetgeen de Katrol aanbiedt. Wanneer we op de site terechtkomen kunnen we terecht bij het tabblad ‘Wat is T+Huis?’ Hier kunnen we het streven achter deze organisatie te weten komen: vooral achterstanden spelenderwijs bij de kleinsten verkleinen lijkt een hoofddoel. Verder ondersteunt deze organisatie ook buurtinitiatieven: een leefbare wijk en sociale duurzaamheid staan centraal!

Deze site komt van de organisatie zelf uit en kan men zeker en vast als recent benoemen: bij elk tabblad kunnen we dezelfde voetnoot vinden waarin men het schooljaar ‘2010-2011 vermeldt. Noch de uiteindelijke auteur van de teksten, noch de redactionele controle zijn weergegeven. Ook worden er geen bronnen vermeldt, waardoor er niks is om op terug te grijpen. Toch kunnen we in hoogste graad van waarschijnlijkheid vertrouwen op deze info omdat het uit het hart van de stichting komt. Alle copyrights gaan namelijk naar T+Huis.

Verschillende domeinen komen nogal centraal in de site aan bod, meer bepaald onder het logo van de stichting. Men vermeldt hier onder meer de domeinen Educatie, Methode en Programma. Hier gaat het dus eerder om de inhoud van de stichting. Hier ontbreken enkele stukken om een echt duidelijk beeld te scheppen. Zo worden bijvoorbeeld enkele doelstellingen en methoden benoemd maar op de rest van de site volgt er geen nadere uitleg. Ik denk dat dit te wijten is aan het feit dat dit een vrij jonge organisatie is (2006).
Wie vooral de praktische kant van deze stichting te weten wil komen, kan helemaal vanboven op de site terecht. Hier kan men naast de kalender ook de contactgegevens raadplegen wanneer men nadere informatie wenst.