't Huis Der Gezinnen

Hallo,

In dit deel vind je mijn synthese en powerpoint over 't Huis der Gezinnen.
Dit is een organisatie die als doelgroep de etnisch gemengde populatie van Kuregem (Anderlecht) heeft.
Ze willen de vroege ouder-kinderrelatie verbeteren door ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning

Dat sluit goed aan bij ons project, De Katrol, waar het draait rond studie- en opvoedingsondersteuning.

Veel plezier ermee!
Britt Vervelghe

Synthese

Mijn artikel gaat over ’t Huis der Gezinnen. Dit is een nieuwe, jonge organisatie in Kuregem (Anderlecht)
die werkt rond ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning in deze kansarme wijk met
etnisch gemengde populatie. De organisatie wil dus m.a.w. de gezinnen uit Kuregem helpen om hun
kinderen een zo goed mogelijke basis mee te geven omtrent onze cultuur, in welke vorm dan ook.
Daarom organiseert ’t Huis der Gezinnen sessies; zowel voor de ouders als voor de kinderen. Hierin leren
de ouders en kinderen beter met elkaar om te gaan, leren de ouders hoe alles werkt in België, krijgen de
moeders info over opvoeding en gezondheid.
Binnen de organisatie werken een aantal deskundigen zoals dokters, psychologen, diëtiste, juridisch assistent.
Er wordt ook een historische schets gegeven van de organisatie. Het is een zeer jong project dat gegroeid is vanuit een huisartsenpraktijk.
De bedoeling is ook om drempelverlagend te werken.
Zo kunnen gezinnen die gespecialiseerdere hulp gemakkelijk doorverwezen worden naar doeltreffende organisaties door ’t Huis der Gezinnen.

Context

dit artikel komt uit het tijdschrift Klinische Psychologie en verscheen op 4 december 2000
-het hoofdonderwerp van het artikel is ’t Huis der Gezinnen.
Dit is een preventieproject in Kuregem/Anderlecht, gericht op ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning voor kansarmen uit de buurt.

Structuur

Het artikel heeft een duidelijke structuur. Er wordt een korte inleiding gegeven, daarna krijgen we een historische schets, het doel, de kernpunten, uitleg over hoe alles precies aangepakt wordt en een schets voor de toekomst. Er wordt er ook nog een besluit geformuleerd. Als laatste werd er ook een referentielijst aan toegevoegd. De tekst is ook opgedeeld in alinea’s.

Auteurs

Patrick Meurs, Gül Jullian en Louis Ferrant zijn de auteurs. In het artikel zelf wordt er geen informatie gegeven over de auters, maar
alle informatie over de auteurs is terug te vinden bij personalia onderaan het artikel:

-Patrick Meurs is klinisch kinderpsycholoog en kindertherapeut. Hij is als therapeut verbonden aan
het project rond ’t Huis der Gezinnen en is wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor
Kinderpsychotherapie te Leuven (K.U.Leuven).

-Gül Jullian is klinisch psychologe en kindertherapeute, verbonden aan het project rond ’t Huis der
Gezinnen en als psychologisch consulente aan een school voor minderbegaafde kinderen te Molenbeek.

-Louis Ferrant is huisarts te Kuregem/Anderlecht. Hij leverde de inspiratie voor het project rond
’t Huis der Gezinnen en is tevens verbonden aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde (UIA).

Powerpoint

Powerpoint