V
  • Vehikel = schertsend.
  • Vertrouwensleerlingen = ook hier gaat het om leerlingen die een vooropleiding genoten en die zich beschikbaar stellen om andere leerlingen bij te springen, indien ze dit wensen. In sommige gevallen betekent het dat deze leerlingen bemiddelend tussenbeide komen bij een ruzie of een ander conflict. Supervisie door leerkrachten is essentieel.
  • Vitaal = onmisbaar.