Vaktijdschriften
Tijdschriften:
 • Agora. (Jens)
 • Caleidoscoop : spiegel van eigentijdse begeleiding. (Elisabeth)
 • Didaktief: Opinie en Ondezoek voor de Schoolpraktijk (Natascha)
 • Ethiek en maatschappij (Elisa)
 • Kind en adolescent : tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie. (Yaiza)
 • Pedagogiek in Praktijk (PIP)(Yasmine)
 • Pedagogisch tijdschrift (Britt)
 • Psychologie (Natascha: 1 artikel)
 • Samenleving en politiek : tijdschrift voor een democratisch socialisme. (Celine)
 • Sociaal : welzijnsmagazine. (Lavinia)
 • Tijdschrift voor welzijnswerk. (Lynn)
 • TSS: Tijdschrift voor sociale vraagstukken (Lander)
 • Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk (Lore)
 • Tijdschrift voor Orthopedagogiek (Daphné)

Agora

 • Bradt, L. (2009) Herstelbemiddeling als sociaal werkpraktijk. Agora, jg.25 nr.4, p24-p29.

Caleidoscoop

 • Graindourze, L. (2006). Op zoek naar achtergronden van storend gedrag in de klas. Caleidoscoop, 18:1, p.2.
 • Maes, F. (2006). Onderzoek naar schoolloopbanen in het basisonderwijs. Caleidoscoop, 18:1, p.30.
 • Thomassen, T. (2006). 3-klap, kansenbevordering door communicatie. Caleidoscoop, 18:4 p.14.

Didaktief: Opinie en Onderzoek voor de Schoolpraktijk

 • Marreveld, M. & Ros, B. (2010). 25 jaar basisschool. Didaktief: Opinie en Onderzoek voor de Schoolpraktijk, 40(7), 4-9.
 • Niemantsverdriet, L. (2010). Leraren doen ertoe. Didaktief: Opinie en Onderzoek voor de Schoolpraktijk, 40(6), 4-7.

Ethiek en maatschappij

 • Bursens, P., Sinardet, D. (2004). de horizontale cohesie van de andersglobaliseringbeweging.Tijdschrift: Ethiek en Maatschappij, nr. 3 , art. 1, p. 3
 • Coffé, H., Trions, M., (2004). Migrantenbeleid in Vlaanderen en Wallonie, een parallel perspectief.Tijdschrift: Ethiek en Maatschappij, nr 3, art. 2, p. 27
 • De Cock, N. (2003) De moraal aan het verhaal:Een reportage over de beginjaren van 40 jaar Gentse moraalwetenschappen.//Tijdschrift: Ethiek en Maatschappij, nr 3, art.6 //

Kind en adolescent : tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie.

 • Eveline van Vugt, Geert Jan Stams, Maja Dekovíc, Peter Prinzie, Lieve van Geldorp en Eveline Buttinger. (2010). Evaluatie van een groepsgerichte sociale-vaardigheidstraining voor de kinderen met probleemgedrag. Kind en adolescent, jg.31, nr.2, p.83.
 • Liber, J.M.; Utens, E.M.W.J.; Leeden, van der A.J.M.; Treffers, P.D.A. (2009). Individuele behandeling of groepsbehandeling: is er verschil? Kind en adolescent, jg.30, nr.3, p.181-194.

Pedagogiek in Praktijk (PIP)

 • Hattink, M. (2009). Pesten is van alle tijden - wil ik mijn kind hier laten opgroeien - ouders mengen de school. Pedagogiek in Praktijk PIP43 B.V. Uitgeverij SWP (Amsterdam).

Pedagogisch tijdschrift

 • van der Veen, R., (1997), Civiele maatschappij, sociaal-cultureel werk en sociaal leren, Pedagogisch tijdschrift, 1/2, 22, p. 69-81
 • De Ruyter, D. (2001). Het belang van idealen in de opvoeding. Pedagogisch tijdschrift, 3/4, 26, p. 345-359

Psychologie

 • Van den Hout, F. (2009). Wat is er mis met ons onderwijs? Psychologie, 28(6), 34-38.

Samenleving en politiek : tijdschrift voor een democratisch socialisme.

 • Van den Broeck, B. (2007). De multiculturele uitdaging en de Dorpsstraat. Samenleving en politiek, maart 2007
 • Van den Brock, B. (2007). Het belang van dubbele nationaliteit voor integratie. Samenleving en politiek, juni 2007, p. 46-52

Sociaal: welzijnsmagazine.

 • Luyten, D.(2009). Opvoedingsondersteunend groepswerk met kwetsbare gezinnen werkt!Sociaal: welzijnsmagazine., jrg.30, nr.4, p.4-7.
 • Van der Wilt, A. (2007). Een toekomst zonder armoede begint op school.Sociaal: welzijnsmagazine., jrg.28, nr.10, p.4-7.

Tijdschrift voor Welzijnswerk

 • De Cort, L., Geerts, F. (2002). Inburgering? Geen kwestie van verplichte 'inpassing', wel van onthaal… Interview met Piet Janssen. Tijdschrift voor welzijnswerk, 26(241),30.
 • Marien, C., (2009). Uit de praktijk: een steungezinnenwerking voor kansarmen in Antwerpen. Tijdschrift voor welzijnswerk, 33(297),45.
 • Markey, J., Verhults, M., Vansever, A. (2006). De katrol wil kansarme kinderen kansrijker maken. Tijdschrift voor welzijnswerk, 30(280),16.

TSS: Tijdschrift voor sociale vraagstukken

 • Bovens, M., Wille, A. (2010). De tweedeling tussen hoger en lager opgeleiden. TSS: Tijdschrift voor sociale vraagstukken
 • Bjornson, M. (2009). Cito-burgers Hoe taalvaardigheid uitsluiting in Nederland bepaalt. TSS: Tijdschrift voor sociale vraagstikken, 4, p. 10

Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk

 • Clé, A., Devillé, E. (2008). Oog voor armoede op de schoolbanken. Welwijs. : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 19(1), 3-6.
 • Van Avermaet, P. (2008). Taalsimulering en gelijke onderwijskansen: leren omgaan met verschillen. Welwijs. : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 19(4), 18-21.

Tijdschrift voor Orthopedagogiek

 • Baars, A. (2009). De leraar in de spiegel in de praktijk van een school. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jrg.48, nr.11, p.472-475.
 • van de Kant, H., van Stralen G. (2009). Van etter naar spetter. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jrg.48, nr.11, p.493-501.