Verzamelwerk

Allochtone Ouderparticipatie in het Vlaamse Onderwijs

 • van Vugt, E., Stams, G.J., Deković, M., Prinzie, P., van Geldorp, L., Buttinger, E. (red.) (2010). Evaluatie van een groepsgerichte sociale-vaardigheidstraining voor kinderen met probleemgedrag, Kind en Adolescent (2010) nummer 02. Bohn Stafleu van Lohum.

Cognitieve-vaardighedentest voor volwassen allochtonen

 • Jacobs, M., van Bers, B., Koek, I., Meijer, D., Plat, J., Vorst, H. (2005). Gebruik van de WISC in 2002-2004. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 60,( pp. 44-53). Bohn Stafleu van Loghum: Houten.

Communicatie

 • Hanemaayer, J.I., Dorresteijn,J.A.N., van Dellen, E. & Andregg, M.C.J., Stress bij coassistenten; ‘Met het oog op de toekomst.

Communicatie tussen ouders en school

 • Baruch, P.J., Dharmaperwira-Prins, R.I.I., Feenstra, L., Roos, R.A.C., Sterk, C.C., Knook, D.L. (reds.) (2004). Zintuigen en communicatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

De dynamische driehoek

 • Pameijer, N., Van Beukering, T., De Lange, S., Schulpen, Y., Van de Veire, H. (2010). Handelingsgericht werken in de klas : de leerkracht doet ertoe! Leuven: Acco.

Heeft de school een persoonlijkheid?

 • Hofman, R., & De Jong-Heeringa, J., & Amsing, H. (2009). Adaptief onderwijs als cyclus. In A. Minnaert, H.L. Spelberg & H. Amsing (reds.), Het pedagogisch quotiënt. Pedagogische kwaliteit in opvoeding, hulpverlening, onderwijs en educatie(pp. 169-192). Bohn Stafleu van Loghum: Houten.

Herstelrecht

 • Deklerck, J. (2009). Facing the limits of the law. In Claes, E., Deklerck, J., Devroe, W. & Keirsbilck, B.: Restorative Justice, Freedom, and the Limits of the Law. (pp.1-15). Bohn Stafleu van Loghum: Houten.

't Huis der Gezinnen

 • Verhoeven, J.C., & Van Heddegem, I. (1998). Ouderparticipatie. In Vlaamse Onderwijsindicatoren in internationaal perspectief. Editie 1998 (pp. 173-179). Brussel: Departement Onderwijs.

Kansarmoede

 • Alexander Pfaff, Suzi Kerr, Romina Cavatassi, Benjamin Davis, Leslie Lipper, Arturo Sanchez and Jason Timmins. (2008). Economics Of Poverty, Environment And Natural-Resource Use. Springer Netherlands.

Katrol Gent

 • de Graaf, R., ten Have, M., van Dorsselaer, S., Schoemaker, C., Beekman, A., Vollebergh, W. (2005) Maandblad Geestelijke volksgezondheid. Verschillen tussen etnische groepen in psychiatrische morbiditeit(pp. 703-716).

Marginalisering van allochtone jongeren

 • H. Arjumand, Dr. B. Bonke, G. Dorrenboom, Dr. A. van Es, Prof.dr. H.S.A. Heymans, Mevrouw drs. M.A. Kijlstra, R.F. May, Mevrouw W.H. Scharwächter, Prof.dr. T.W.J. Schulpen, Mevrouw dr. K. Stronks. (2001). Hulpverlening aan allochtone patiënten.Bohn Stafleu van Loghum, Houten

De school en het onderwijs

 • Bakker, H., Borst, H., Havelaar-Bakker, C., de Roos, S., Schurink, R., Vinke, C. (2010). Supervisie in onderwijs en ontwikkeling: delen en helen, Bohn Stafleu van Loghum: Houten.

Soorten Schoolcultuur

 • Borst, H. (2010). Verdriet in een groene Kever: over zin en onzin van supervisie in het onderwijs. Bakker, H., Borst, H., Havelaar, C. , de Roos, S., Schurink, R., Vinke, C. (red.), Supervisie in Onderwijs en Ontwikkeling: Delen en Helen(pp. 24-30). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

De thuistaal van allochtone leerlingen als hefboom voor gelijke onderwijskansen.

 • Bakker, N. (2009). De ‘goede’ opvoeding in het gezin: over veranderende kwaliteitsnormen in de twintigste eeuw. In A. Minnaert, H.L. Spelberg & H. Amsing (reds.), Het pedagogisch quotiënt. Pedagogische kwaliteit in opvoeding, hulpverlening, onderwijs en educatie( pp.21-44). Bohn Stafleu van Loghum: Houten.