Vroegtijdig Schoolverlaten

Inleiding:

Ik heb gekozen voor een artikel dat gaat over jongeren die school verlaten nog vooraleer ze een diploma in handen hebben.
Ik vond dit een boeiend artikel omdat deze problematiek toch wel heel erg leeft binnen het kader van ons project.
Jongeren waar de schoolcultuur nooit is aangeleerd geraken in moeilijkheden en geven het dan wel eens op.

Auteur

De auteur is T. Eimers. Ton Eimers is directeur/senior onderzoekerbij Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA).

Synthese

Voortijdig schoolverlaten is een maatschappelijk en individueel probleem met twee gezichten. Enerzijds is er de zogenaamde ‘risicoleerling’. Anderzijds hebben we het probleem van ‘opstappers’. Er bestaan dus grote verschillen tussen de verschillende soorten leerlingen die school vroegtijdig verlaten. Die verschillen bepalen de ernst van de schooluitval en de vorm van interventie. Uitval is het resultaat van een proces.Nadat een leerling is uitgevallen kan er op verschillende manieren ervoor gezorgd worden dat de leerling terug op het goede spoor terecht komt.
Daarvoor is het noodzakelijk om de signalen op tijd goed in te schatten en samen met inzet van ouders, school en eventuele hulpverleners tot actie over te gaan!
Tot slot moeten we ook relativeren. We willen allemaal het beste voor onze kinderen, ze moeten de slimste zijn met het hoogste diploma. Op deze manier creëert men de verliezers. Maar die zijn er immers niet. We zullen moeten erkennen dat telkens maar langer leren en een hoger diploma halen niet voor alle jongeren is weggelegd en dus ook niet voor iedereen de beste weg is.

Structuur artikel

Het artikel kent een duidelijke opbouw. Er wordt goed gebruik gemaakt van tussentitels.

- Voortijdig schoolverlaten als maatschappelijk probleem
- Voortijdig schoolverlaten als individueel probleem
- Psychosociale omstandigheden
- Te hoog inzetten
- Psychosociale aspecten
- Achtergronden en mogelijke oorzaken
- Twee soorten voortijdig schoolverlaters
- Signalering
- Samenvatting en conclusie
- Literatuur

Meer info over het artikel vind je hier:

Powerpoint