Vzw Bru Taal
bru-taal%20top.jpg

Beschrijving van de site volgens het tekstkritiekmodel.1

De site van ‘Bru-taal’ komt in zijn juiste, originele versie tot de bezoekers.
Indien we de informatie willen controleren, is het mogelijk ons naar het tabblad ‘contact’ te begeven. Hierop vinden we zowel contactpersonen alsook contactinformatie. Op die manier is het mogelijk de gegeven info nog eens te bevragen.
Op de website zijn er ook verschillende links te vinden. Deze kunnen ons naar meer inlichtingen leiden. De meeste links zijn internetsites. In de tekst zelf verwijst men echter nooit naar bronnen.

De webstek is opgebouwd door Inoptec. Echter, de auteur van de teksten alsook de redactionele controle zijn niet weergegeven.
De auteur stelt de informatie wel redelijk voor, hij geeft hoofdzakelijk inlichtingen en wekt niet de indruk dat hij de lezer wil overtuigen om deel te nemen. Hij kondigt geen argumenten aan om al dan niet mee te stappen in de organisatie. Zelf neemt hij dan ook geen standpunt in.
Ik denk niet dat de auteur heel betrokken is bij de organisatie. Wel is hij natuurlijk op de hoogte van de missie van ‘Bru-taal’.

De auteur houdt informatie achter betreffende andere ‘taalstimuleringsactiviteiten’. Dit kan het gevolgd zijn van te weinig kennis omtrent deze activiteiten of mogelijks zijn deze nog niet zo goed uitgebouwd. Ook bij het tabblad rapporten is er geen nadere info beschreven.