Websites

Allochtone Ouderparticipatie in het Vlaamse Onderwijs

  • Vlaamse regering. Wetenschapwinkel.be - De brug tussen maatschappij en onderzoek. Geraadpleegd op 17 december 2010. www.wetenschapwinkel.be
  • Vlaamse overheid. Cel Gelijke kansen in Vlaanderen. Geraadpleegd op 17 december 2010. Cel Gelijke Kansen

Communicatie


Communicatie tussen ouders en school


De dynamische driehoek


Herstelrecht


't Huis der Gezinnen

enkel de algemene informatie is te vinden

het volledige artikel is terug te vinden op de site

volledige boek te vinden

Het volledige boek is terug te vinden


Kansarmoede


Marginalisering van allochtone jongeren


De school en het onderwijs


Soorten Schoolcultuur


De thuistaal van allochtone leerlingen als hefboom voor gelijke onderwijskansen


Vroegtijdig schoolverlaten