Werkdocument Elisa

Klik hier om mijn werkdocument te openen.
Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie
maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor
150 miljoen euro aan games verkocht. M et de consoleverkoop
erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan
200 miljoen euro. Hoe ziet de sector er uit en wat doet
hij? Hoe kan de overheid de sector stimuleren? Hoe komt
een game tot stand en wie financiert dit? Wat zijn de
uitdagingen en de bedreigingen? En wat betekent die
industrie op cultureel en economisch vlak?

hier