Werkdocument Yasmine

Hallo,

Ik ben Yasmine Witdoek, studente Toegepaste Psychologie in Katho Kortrijk, departement Ipsoc.
Voor het vak ICT werd ons gevraag om een wiki te maken in verband met het onderwerp dat we behandelen in SoVa (Sociale Vaardigheden).
Dat onderwerp handelt over schoolcultuur, de Katrol, studenten die wekelijks (vaak allochtone) kinderen helpen om schoolcultuur binnen te brengen bij kansarme gezinnen. Schoolcultuur omvat zovele facetten: boekentas maken, schoolagenda tekenen, studeren, huiswerk maken, naar de bib gaan… En ook de ouders zijn hier een groot ankerpunt. Mama, papa, broers of zussen kunnen ook helpen hiermee: PARTICIPATIE!
Allochtone Ouderparticipatie past hier dus zeker ook in het rijtje.